A Duna-régió rejtett zsidó kulturális örökségének felfedezése, bemutatása és kiaknázása

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata mint vezető partner nyerte el az Interreg Duna Transznacionális Program 2. felhívásának 2. prioritási tengelyében kiírt DTP2-084-2.2 azonosítószámú A Duna-régió rejtett zsidó kulturális örökségének felfedezése, bemutatása és kiaknázása − röviden REDISCOVER − című pályázatot. Az Európai Unió finanszírozásával létrejövő projektben 8 Duna-régiós európai ország 18 intézménye vesz részt.

A projektben 8 ország 9 önkormányzata vesz részt:

Szeged (HU)

            – Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (vezető partner)

            – Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft.

Banja Luka (BA)

Galati (RO)

Kotor (ME)

Muraszombat (SI)

Eszék (HR)

Regensburg (DE)

Szabadka (RS)

Temesvár (RO)

A partnerség alapja a hasonló méretű, történelmi hátterű, zsidó örökséggel rendelkező városok, melyek szintén hasonló kulturális és turisztikai küldetéssel bírnak. Az önkormányzatokon kívül társult tematikus partnerek is részt vesznek a projektben, ilyen partner Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft., Institute for Culture, Tourism and Sport Murska Sobota (SI) – a muraszombati turisztikai iroda, Municipal Museum of Subotica (RS) – a szabadkai múzeum, Romanian Institute for Research on National Minorities (RO) – a Román Nemzeti Kisebbségi Kutatóintézet, valamint Szeged, Banja Luka, Montenegro, Eszék és Temesvár zsidó hitközsége.

A projekt időtartama: 2018. 06. 01. – 2021. 05. 31.

A projekt célja, hogy összegyűjtse, kategorizálja és tesztelje azokat a lehetőségeket, melyekkel felfedezhető és turisztikailag „eladhatóvá” válik az épített örökség mögött húzódó szellemi örökség is. A középpontban a korlátozott zsidó kulturális örökséggel rendelkező közepes méretű városok állnak, melyek elismert turisztikai portfólióval rendelkeznek, de eddig nem fektettek nagy hangsúlyt a zsidóság helyi történetére. A projekt tevékenységei nemcsak információt hoznak felszínre, hanem a szellemi örökség felfedezése után valamilyen turisztikai hasznosítást alapoznak meg.

A projektnek három specifikus célja van:

1. Közösség bevonása a zsidó kulturális örökség értékeinek felismerésébe

2. Kulturális termékek és szolgáltatások kifejlesztése

3. Hálózatépítés (partnervárosok között és akár ezen kívül is)

A projekt várható eredményei:

A projekt fő eredménye a partnervárosokban helyileg megtalálható zsidó kulturális örökség felfedezése és szinergikus turisztikai eszközzé alakítása.

A projektben részt vevő városok zsidó kulturális örökség újbóli felfedezése azt jelenti, hogy a széles közönség által általában jól ismert épített elemek (a zsinagógák, temetők, emlékhelyek, köz-/üzleti-/lakóépületek) mögött húzódón immateriális/szellemi tartalmak is előtérbe kerüljenek. Ilyen elemek (például művészetek, események, vallomások, személyiségek öröksége és történelme).

A közösségi szerepvállalás – a fejlesztési folyamat és eredmények intézményesítése, fenntarthatósága és kohéziója mellett – kulcsfontosságú tényező az összes releváns helyi örökség azonosítása és gyűjtése, amelyek életképes termékekké alakíthatók.

A program a kulcsfontosságú szereplők együttműködésének fokozását, a kulturális (és természeti) örökség és erőforrások fenntartható használatának megerősítését célozza.

REDISCOVER

Rediscover, expose and exploit the concealed Jewish heritage of the Danube Region

In the framework of the Environment and culture responsible Danube region Priority of the Interreg Duna Transnational Program, the project REDISCOVER, (Rediscover, expose and exploit the concealed Jewish heritage of the Danube Region, DTP2-084-2.2) has been granted an overall EU funding of 1 569 394,47 EUR.

In the project, funded by the European Union, 18 institutions from the Danube Region of Europe are participating, who are the following:

Szeged (HU, as Lead Partner)

Szeged and Surroundings Tourism Nonprofit Ltd. (HU)

City of Banja Luka (BA)

Municipality of Galati (RO)

Kotor Municipality (ME)

Institute for Culture, Tourism and Sport Murska Sobota (SI)

City of Osijek (HR)

World Heritage Management City of Regensburg (DE)

Municipal Museum of Subotica (RS)

Municipality of Timisoara (RO)

The partnership is based on cities of similar historical background with Jewish heritage and similar cultural and tourism missions. Thematic partners associated with local governments are also involved in the project: City of Subotica, City Municipality Murska Sobota, Jewish Community of Szeged, Jewish Community Timisoara, part of Federation of Jewish Communities of Romania, Jewish Community of Osijek, Jewish Community of Montenegro, Jewish Community of Banja Luka and Romanian Institute for Research on National Minorities.

The project started 1st June 2018 and ends 31st May 2021.

Today’s Jewish society in the Danube region is fragmented: the capitals and large regional centers have a significant residual community with preserved religious and cultural features. Mid-sized cities with limited built cultural heritage are usually linked to well-known heritage centres on the tourism market. For them, the main challenge is to find ways to explore the tangible/intangible elements of Jewish cultural heritage in order to create competitive cultural products with potential tourism prospects.

The re-discovery of the Jewish cultural heritage of project scenes means that besides intangible elements that are well-known to the wide audience (synagogues, cemeteries, memorials, public/ business/residential buildings) are to be organised into creative attractions, to include and integrate intangible elements usually not recognised by the mainstream community and visitors. Such elements like arts, events, testimonies, history and legacy of outstanding personalities etc. This project would like to help creating competitive advantages for cities with otherwise scarce JCH attractions.

The main objective of the project is to explore, revive and present the hidden intellectual heritage along with locally available Jewish cultural heritage of project partner cities. That can create a jointly presented, synergistic tourism tool/service that is accessible to the wide audiance as well.

The involvement of locations with different historic economic background also enables the creation of solutions applicable for various other contexts, supporting transferability. Key outputs, like Joint Visibility Strategy, or Community–sourced Jewish Cultural Heritage Valorisation Handbook help to replicate the initiative in further cities of the Danube Region.