A SZEGEDI ZSIDÓ HITKÖZSÉG ARCHIVUMA FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉK

I. Népesség-nyilvántartások

1.Szegedi Izraelita Hitközség anyakönyvei1844-19530.60 fmI
2.Községkerületek anyakönyvei1829-18420.26 fm
3.Egyéb népesség-nyilvántartások1850-19371.12 fm
a/Imaszék nyilvántartások
b/Anyakönyvi cédulák
c/Anyakönyvi lapok
d/Statisztikai lapok

II. Hitközségi iratok

1.Közgyűlési jegyzőkönyvek (1839)1891-1898(1971)0.10 fm
2.
Szegedi Zsidó Hitközség Elöljáróságának jegyzőkönyvei
1944-19560.10 fm
3.Községkerületi hitközségek elöljáróságainak
jegyzőkönyvei
1884-19200.05 fm
4.Rabbisági jegyzőkönyvek1868-19050.09 fm
5.Szegedi Zsidó Hitközség iktatott iratai1823-197514.05 fm
6.Szegedi Zsidó Hitközség külön kezelt iratai1874-1990
a/Zsinagóga és székházépítéssel kapcsolatos iratok1895-1909(1987) 0.37 fm
b/Pap Róbert hitközségi elnök irataiImaszék nyilvántartások1927-1944 0.60 fm
c/Imaszék nyilvántartások1874-19800.40 fm
d/Névmagyarosítások 0.12 fm
e/Szegedi Ortodox Imaegylet kigyűjtött iratai1875-19510.28 fm
f/Mártíremlékmű állításának iratai 19470.12 fm
g/Deportáltak, visszatértek ügyei1944-1952
h/Községkerületek iratai1875-19491.50 fm
i/OTI iratok
7.A Szegedi Zsidó Hitközség adó- és pénzügyi nyilvántartásai 1875-1980

III. Hitközségi szervezetek iratai

1.Alföldi Izraelita községkerület iratai1950-19810.48 fm
2.Szentegyleti iratok1882-1964 0.60 fm
3. Szegedi Központi Segélyező Bizottság iratai 1933,19370.12 fm
4.Szegedi Izraelita Hitközség Pártfogó iroda iratai1940,19450.12 fm
5.Szegedi Izraelita Igazoló Bizottság iratai19450.10 fm
6. Szegedi Izraelita Nőegylet, majd Nőtagozat iratai (1902)1928-1944(2002-) 0.13 fm
7.Szegedi Zsidó Népiskolai anyakönyvei és iratai1925-19390.45 fm
8.Országos Zsidó Segítő Szolgálat Kórháza Szeged
iratai
19470.03 fm
9.Szeretetotthon iratai1940-19761.68 fm
10.Szegedi Zsidó Árvaegylet iratai 1940-19490.03 fm

IV. Személyek és családok iratai

1.A Gerlé-Stern család után maradt iratok 0.10 fm
2.Dr. Singer István ügyvéd után maradt iratok0.24 fm
3.Perényi Anna után maradt iratok 0.42 fm
4.Reisz család után maradt iratok0.17 fm
5.Egyéb családok (Löw, Holzer, Gador) iratai 0.47 fm

V. Gyűjtemények

1.Kották0.43 fm
2.Térképek, tervek 0.05 fm
3.Plakátok0.42 fm
4.Dokumentum másolatok0.36 fm
5.Fotótár 0.80 fm
6.Hanganyagok0.36 fm
7.Rituális textíliák15 db
8. Festmények, tárgyak, képzőművészeti alkotások 10 db

A Fond- és állagjegyzék PDF formátumban is letölthető: