Projektvezető


 

Személyes adatok:

Mobil: 06-70/513-98-53

Email: abraham.szeged@gmail.com

Web lap: www.abrahamvera.atw.hu

Könyvtári weblap: www.birnfeld.atw.hu

 

Érettségi:

 • Perczel Mór Gimnázium Siófok, 1969.

 

Szakképzettség:

 • Könyvtárkezelő 1984.
 • Általános ápoló és asszisztens 1993.

 

Diploma:

 • Szegedi Tudomány Egyetem JGYTF Könyvtártudományi Szak 2000.

 

Munkahelyek, beosztás:

 • Adminisztratív munkahelyeken és munkakörökben dolgoztam 1985-ig.
 • 1985-től: JATE BTK Altajisztikai Tanszék – tudományos ügyintéző.
 • Vietnami Magyar Barátság Szakmunkásképző Intézet – könyvtáros.
 • Szegedi Városi Kórház Pszichiátriai Osztály – szocioterapeuta, foglalkoztató.
 • Csongrád Megyei Nemzetiségi Könyvtár – könyvtáros, majd könyvtárvezető 1995-től 2007-ig, ekkor a könyvtár megszűnt.

 

Kutatási terület:

 • Somogy megye zsidóságának kutatása, írott források, és az orális történelem segítségével.
 • Somogy megye zsidó temetőinek kutatása, terepmunkával.
 • Somogy megye zsidó temetői jelképeinek és sírfeliratainak, sírverseinek vizsgálata.
 • Szegedi zsidó temető kutatása különböző aspektusokból.
 • Szegedi zsidóság belső jótékonyságának kutatása.
 • A Szegedi Zsidó Hitközség könyvtárai (népiskolai, Lőwök, Papp Róbert, jelenlegi könyvtár)
 • Néprajzi kutatások különös tekintettel Gadács Somogy megyei egykori német nemzetiségi falu történetére vonatkozóan.
 • Könyvtári kutatások. Olvasókörök Somogy megyében. Magyarosítást célzó könyvajándékozások az 1910-es években Szegedről Somogy megyébe.
 • Az 1720-as években Németországból és Szlovákiából Magyarországra irányuló migráció néhány vonulata.
 • 2007-ben csatlakoztam az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem MTA Zsidó Kultúratudományi Kutatócsoport munkájához. Tudományág:8. hittudományok

 

Nyelvtudás:

 • Német középfok C típusú nyelvvizsgával. Gót német írás olvasása.
 • Orosz írás, olvasás.

 

Kitüntetés, ösztöndíj:

 • Soros Alapítvány 1 éves ösztöndíj 1998.
 • Lőw Lipót emlékplakett 2007. A SZZSHK dr. Birnfeld Sámuel könyvtárának létrehozásáért, a Szegedi Hitközségi Hírlevél megszervezéséért és irányításáért, a közösségi kulturális munka alakításáért, a magyar és szegedi zsidó temetőfeltárás bemutatási és feldolgozási munkáiért.
 • Honismereti Szövetség oklevele 2007.

 

Folyóirat, kiadványszerkesztés illetve létrehozás:

 • Studia Uralo-Altaica műszaki szerkesztése (1990 előtt).
 • Hitközségi Hírlevél – Szegedi Zsidó Hitközség Hírlevele 2006-2009-ig, (létrehozás, és főszerkesztés). 2009-től a kiadvány megjelenése szünetel.
 • Könyvtári Híradó a Szegedi Zsidó Hitközség dr. Birnfeld Sámuel Könyvtárának szaklapja. 2008-tól. Létrehozás és főszerkesztés.

 

Egyesületi, társadalmi szervezeti funkciók:

 • Csongrád Megyei Honismereti Egyesület – nemzetiségi referens, honismereti kutató. Szeged. Somogy Megyei Honismereti Egyesület. Temetőkutató. Kaposvár.
 • Remény Kapuja Zsidó Egyesület. Kaposvár.
 • Szegedi Zsidó Hitközség Nőtagozata. Szeged.
 • WIZO nőegylet. Budapest-Szeged.
 • SZTE JGYTF Könyvtártudományi Szak – a Csongrád Megyei Nemzetiségi Könyvtárban gyakorlatvezető könyvtáros. Szeged. 2007. aug. 24-ig.
 • Szegedi Zsidó Hitközség dr. Birnfeld Sámuel könyvtárában gyakorlatvezető. Szeged. 2007. októbertől.
 • Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesületének tagja. Szeged.
 • Bibliotéka Könyvtár Egyesület pénzügyi bizottságának tagja. Szeged.
 • Cigány Néprajzi és Történeti Egyesület. Szekszárd

 

Egyéb szakmai feladatok:

 • A Szegedi Zsidó Hitközség Könyvtárának létrehozása után annak vezetése, állományalakítás, működtetése.
 • A Csongrád Megyei Nemzetiségi Könyvtár gyűjtőkörébe és szakterületébe illeszkedő feladatok ellátása. Felsőoktatási gyakorlati tevékenység végzése. Nemzetiségi, kisebbségi tevékenység, programok, rendezvények szervezése, szakmai és társadalmi kapcsolatok építése, 1994-2007-ig.
 • A Somogy Megyei Levéltárban rendszeres kutatómunka.
 • Magánlevéltári kutatások (nemzetiségi témakörben)
 • A Szegedi Zsidó Hitközség Hírlevelének főszerkesztői feladata 2008-ig.
 • Főiskolai, egyetemi szakdolgozatok (elő)lektorálása, szakmai segítése, túlnyomórészt nemzetiségi és zsidó témakörben.
 • Múzeumi munka. Somogy megye zsidóságának kutatása a Magyar Nyelvterületről Származó Zsidóság Múzeuma számára. CFAT (Safed) Izrael.
 • Könyvtártudományi Tanszék hallgatói számára szakmai gyakorlati oktatás. 2007. szeptemberétől a Szegedi Zsidó Hitközség Könyvtárában.

 

Nemzetközi kapcsolatok:

 • Határon túli kapcsolatok könyvtári, nemzetiségi és zsidó témakörben.(Zenta, Nagyvárad, Komárom)

 

Könyvkiadásra beadott pályázataim és támogatóim:

 • „Hol sírjaink domborulnak…” Elhagyott zsidó temetők Somogy megyében címmel.
 • MAZSIHISZ, MAZSÖK, MAZSIT, dr. Suchman Tamás, Hagyomány Szegedi Zsidó Szociális Alapítvány Szeged, Somogy Megyei Temetkezési Kft Kaposvár, Chovanecz Balázs Szeged, dr. Gyenesei István, Fürst Lászlóné, gróf Patachich Csilla Svédország, Róna László Kaposvár.
 • A Lengyeltóti zsidó temető szöveg és motívumkincsének analízise.
 • MAZSIHISZ, MAZSÖK, Lengyeltóti Város Önkormányzata Képviselőtestülete, Dr. Juhász Máté ügyvéd, Oblath András MAZSIT Alapítvány elnöke, Remény Kpuja Közhasznú Egyesület, Somogy Temetkezési Kft.
 • Megjelent könyveim, tanulmányaim:
 • „Hol sírjaink domborulnak…” elhagyott zsidó temetők Somogy megyében. Kaposvár : Bét Olám Alapítvány, 2006. 139 p.
 • A Lengyeltóti zsidó temető szöveg és motívumkincsének analízise. Szeged : Gold Press Nyomda, 2008. 208 p. (MTA-OR-ZSE Kultúratudományi Kutatócsoportja kutatási projektjén belül)
 • Lőw Immánuel sírversei. Textusok a szegedi neológ izraelita temetőben. Magyar Zsidó Szemle Füzetek 3. /sorozatszerkesztő Lichtmann Tamás. Budapest: MTA-ORZSE Zsidó Kultúratudományi Kutatócsoportja és az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem, 2009. 93 pp.
 • A zsidó temető = Dusha Béla. Az élő zsinagóga. Szeged : Szerzői Kiadás, 2010. pp.129-134.
 • „Hol sírjaink domborulnak…” kötetről, ill. könyvbemutatóról, tevékenységemről megjelent cikkek:
 • Róbert Pétertől. ORZSE Honlapján 2007. március.
 • Élők háza Hegedűs Erika írása:  2007. 03. 04. somogyextra.hu
 • Enyészet és pusztítás nyomai a temetőkben. F. Szarka Ágnes: Somogyi Hírlap, 2007. márc. 3. pp. 4.
 • Könyvbemutató. Angyal Eleonóra (Budapest) írása: Szegedi Hitközségi Hírlevél, 2007. II. évf. 2. szám. pp. 4.
 • Ismertetés a könyvbemutatóról: Somogyi Hírlap, 2007. 03. 05.(A bemutató időpontja 2007. 03. 02. Kaposvári Zsidó Hitközség zsinagógája)
 • Tisztelet és kegyelet. F. Szarka Ágnes: Somogyi Hírlap, 2007. március 6. pp. 5.
 • Élők háza. Hegedűs Erika: Kapos Extra, 2007. március 9. pp. 5.
 • Elhagyott zsidó temetők Somogy megyében: Magyar Temetkezés. Kegyeleti szakmai kiadvány. V. évf. sz. 2007. április pp. 15.
 • Könyvbemutató a Kaposvári Zsidó Hitközségen : Új Élet, 2007. április 1. pp. 7. Spitzer Edit Kaposvár.
 • A temetők üzenete: Megyei Hírek. Somogyi Hírlap. 2007. november 7. szerda. pp. 2.
 • A Lengyeltóti zsidó temető szöveg és motívumkincsének analízise c. kötet bemutatója. Lengyeltóti, 2009. július 3.

 

Előadások, riportok, egyéb:

 • „Utódok reménysége”. Beszélgetés a Szegedi Zsidó Hitközség könyvtáráról. TV riport. MTV 2001. aug. 23.
 • „A zsidó temető” Virtuális séta. Ismeretterjesztő interaktív előadás a Balatonszárszói József Attila Könyvtárban, 2008. dec.8.
 • A Magyar Nyelvterületről Származó Zsidóság Emlékmúzeuma. Memorial Museum of Hungarian Speaking Jewry. Cfat (Safed). Israel. 28. Körlevél, 2004.április – 5764. Niszán.
 • „Magyarországi alapítványunk dicséretében: Magyarországi alapítványunk nem „csak” közvetít magyarországi szervek, egyének és a Múzeum között; önálló, feltáró anyagkutatással is foglalkozik. Különös elismerést és köszönetet érdemel Ábrahám Vera kutató-munkája a somogyi zsidó közösségek feltárásában”.
 • Élők háza. Hegedűs Erika (a könyvbemutatóról) Kapos Extra, 2007. március 9. pp. 5.
 • „Temetők üzenete” vetítettképes előadás. A Kaposvári Városszépítő Egyesület klubestjén előadás tartása a zsidó temetőktől. 2007. november 06.
 • Erről megjelent ismertetés: Somogyi Honismeret, 2007/2 pp. 123.(plusz a helyi napilapban)
 • OR-ZSE  2007. dec. 4. Prezentációs előadás a „Műhely beszélgetések” sorozatban (MTA-OR-ZSE keretén belüli kutatásomról: Társadalmi és vallási státuszok megjelenése sírszövegekben és szimbólumokban. Lengyeltóti zsidó temetője.)

 

Adattár rólam, szócikkek, egyéb:

 • Kegyeleti Adattár. Kutatók. Budapest : Hedero Bt. 1995. pp. 98.
 • „Temetők üzenete” vetítettképes előadás. A Kaposvári Városszépítő Egyesület klubestjén előadás tartása a zsidó temetőktől. 2007. november 06. Erről megjelent ismertetés: Somogyi Honismeret, 2007/2 pp. 123.(plusz a helyi napilapban)
 • Varga Andrea: Gazemberek elől is elrejt a gaz. Összefogás nélkül hamarosan az enyészeté    lesznek a zsidó temetők : Somogyi Hírlap. Megyei Körkép. 2008. október 21. kedd. pp.4.
 • Varga Andrea: Az Élők házában nyugalom honol. Somogyi Hirlap.2008.december 24. szerda. pp. V. (ua. a MAZSIHISZ honlapján is.)
 • Puskás Béla: Elhagyott zsidó temetők Somogy megyében. Ábrahám Vera: „Hol sírjaink domborulnak”… _Magyar Temetkezés. Kegyeleti szakmai kiadvány. 2007. április V. évfolyan 1. szám pp.15.
 • Mandler Gábor: Amazon az amazonasi dzsungelben = Új Élet. A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének Lapja. 64. évf. 23. szám 2009. december 15. Kiszlév 28. 5770. pp. 6.
 • Fülöp Tamás: Te vagy. Szeged : …. 2010.  Előszó.
 • világháborús cigány katonák a hadseregben. Nagy Pál történész-levéltáros  részére hadigondozási iratok kutatása SML.
 • Cigány Néprajzi és Történeti Egyesületi tagság, ill. tudományos kutatómunkában részvétel.
 • Az emberevő cigányok a Csongrád megyei sajtóban 1926-29. Nagy Pál részére könyvtári kutatás Szegeden.

 

Más:

 • Temetőkutatás támogatása, felújításokban szervezési közreműködés

 

Oktatási tevékenység:

 • Számítógép használatának oktatása idős és nyugdíjas hitközségi tagok(SZZSHK) részére, a TEMI Bibliotéka Könyvtárban Szegeden. 2008.
 • Felsőoktatásban résztvevő hallgatók könyvtári gyakorlati oktatása a SZZSHK dr. Birnfeld Sámuel Könyvtárában, 2007. óta.

 

Ösztöndíj:

 • Soros Alapítványtól 1 éves ösztöndíj kutatásra.
 • Fejezetek Gadács falu múltjából. Soros Alapítvány évkönyvében jelezve, 1998.)

 

Konferenciai részvételek:

 • „Nyelvek Európai Éve c. konferencia”. SZMJVÖ Humán Szolgáltató Központ, 2001. okt. 20. Szekcióvezető. Szekció témája: Cigány nyelvismeret-cigány nyelvek diglossziás helyzete. Szekció másik vezetője: Pálmainé Orsós Anna.
 • okt. 29-én Kaposváron a Holocaust 60. évfordulója alkalmával rendezett történészkonferencián. „Somogy megye zsidó temetői” címmel tartottam előadást.

 

Szakdolgozatokban és más helyen köszönetnyilvánítás a segítségért:

 • Vadászy Andrea SZTE BTK Bölcsészet Tudományi Kar, Történész Szak. A battonyai szerbek története a betelepüléstől az optálásig. Szeged, 2006. 50 p. Szakdolgozat.
 • Kovács Edit SZTE JGYTF Közművelődési Tanszék. Művelődésszervező Szak.  A zsidó vallás gasztronómiai sajátosságai. Szeged, 2006. 32 p. Szakdolgozat
 • Karakó Edina SZTE JGYTF. A zsidó kultúra hagyományai. Szeged, 2005. 47 p. Szakdolgozat
 • Répay Lajos – Puskás Béla: Kadarkút. Községtörténeti tanulmányok. Kaposvár : Pethő Nyomda, 2005.
 • Haraszti László: A siófoki zsidó temető regisztere. DVD-s feldolgozás.
 • Sallai Judit: A hazai cigányság kultúrája, életmódja, iskolázottsága és egészségi állapota. A tradicionális életvezetés és az iskolázottsági nívó befolyásoló szerepe a cigányság egészségi állapotának alakulásában. Az egészségfejlesztés lehetőségei a cigány lakosság körében. SZTE Alkalmazott egészségtudományi tanszék. Szeged, 2007. 09. 29. Szakdolgozat
 • Markovicsné Bobár Gabriella: A holocaust túlélési szindróma, mint poszttraumás stressz zavar pszicho szociális vonatkozásai. SZTE Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar. Szeged, 2007.

 

Szakdolgozat:

 • Zámbó Krisztina
 • Böhm Karolina
 • Hegedűs Szabina

 

Gyűjtőpályázati helyezéseim és munkáim:

 • Országos Néprajzi és Nyelvjárási Gyűjtőpályázat. ”Hagyományos sváb disznóölés”(1997.) III. díj
 • Somogy Megye Közgyűlése-Somogy Megyei Honismereti Egyesület. Millecentenáriumi falukrónika  író pályázat. 1995/1996. Gadács község lakói az 1930-as években. Különdíj.
 • Országos Néprajzi és Nyelvjárási Gyűjtőpályázat. 1997. „Hagyományos sváb disznóölés” Csongrád Megyei Múzeum III. díj
 • Országos Néprajzi Gyűjtőpályázat: „Válogatott érdekességek Gadács falu életéből” (1998.) Könyvjutalom.
 • Országos Kisebbségi (Cigány) Néprajzi és Nyelvjárási Gyűjtőpályázat: ”Fejezetek a Somogyszil zsidóságának történetéből” (2000.) IV. helyezés.
 • A Romológiai Kutatóintézet 2001. évi Országos Kisebbségi (Cigány) Néprajzi és Nyelvjárási Gyűjtőpályázat: „Somogyszil zsidósága” II. helyezés.
 • Országos Kisebbségi (Cigány) Néprajzi és Nyelvjárási Gyűjtőpályázat (2003.). „Egy magyarországi német család dokumentumokkal illusztrált története. Málenkij robot”. II. helyezés
 • A XLVIII. Országos Néprajzi Gyűjtőpályázat (2004.) „Lengyeltóti zsidósága az izraelita vallás tükrében. A település temetője, mint szakrális emlékhely” III. helyezés.
 • Csongrád Megyei Néprajzi gyűjtőpályázat (2005.). „A valamikori német település, Gadács lakossága és ragadványnevei.” Pénzjutalom, oklevél.
 • Csongrád Megyei Néprajzi Gyűjtőpályázat (2006.) „Betekintés nagyanyáink süteményes könyvébe, különös tekintettel édesanyám gyűjteményére.” Pénzjutalom, oklevél.
 • Országos Néprajzi Gyűjtőpályázat. (2006.) Zsidó temetők Somogy megyében címmel. II. helyezés.
 • Csongrád Megyei Néprajzi gyűjtőpályázat. (2007) Szakrális emlékek. Zsidóság-jótékonyság. A Szegedi Zsidó Hitközség belső karitatív tevékenysége, különös tekintettel a jótékonysági alapítványokra. 47 p. Pénzjutalom.

 

Nemzetiségi kutatásaim támogatói:

 • Soros Alapítványt (1995) ”Fejezetek Gadács falu múltjából.”
 • Nemzeti Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány (1996.) Gadács falu kutatásaira
 • A Tudományos Életért Alapítvány Kaposvár (1997.) Gadács falu kutatásaira.
 • Lukács György Alapítvány (1996.) „Gadács Somogy megyei község monográfiája. Anyaggyűjtés.”
 • Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány (2000.): „A magyarországi németek visszaemlékezései. Kitelepítés.”

 

Nyertes pályázataim nem a saját részemre:

 • A Csongrád Megyei Nemzetiségi Könyvtár részére munkahelyi pályázatok rendezvényekre, dokumentum beszerzésekre 1995-2007-ig.
 • (Mint szocioterapeuta.) A Szegedi II. Kórház Pszichiátriai Osztálya betegeinek foglalkoztatására. Szegedért Alapítvány, 1990.
 • Szegedi Zsidó Hitközség 2000-ben létrehozott könyvtárának fejlesztésére.  2005. évben.
 • Szegedi Zsidó Hitközség Könyvtárának szekrényeire 2003. évben.
 • Szegedi Zsidó Hitközség Könyvtára számára könyvköttetésre és restaurálásra. 2005.évben
 • Szegedi Zsidó Hitközség Hírlevelének nyomdai munkálataira támogatás (MAZSIHISZ) 2007.

 

Könyvtári tevékenység:

 • A Csongrád Megyei Nemzetiségi Könyvtár vezetése, állományalakítása, gyakornokok oktatása keletkezésétől megszűnéséig. 1994-2007-ig.
 • A Szegedi Zsidó Hitközség dr. Birnfeld Sámuel Könyvtárának létrehozása, vezetése, könyvtári állomány fejlesztése, kötetbeszerzési tevékenység, szervezés. 2000. évtől.
 • A könyvtár honlapja 2010. évben készült el: birnfeld.atw.hu

 

Hivatkozások:

 • Haraszti kötet, melyik szkd????
 • Gyűjtés a Magyar Nyelvterületről Származó Zsidóság Múzeuma Cfat (Safed) részére (Az eredeti kéziratok Izraelben vannak)

 

Szervezések:

 • A balatonberényi holocaust megemlékezés társszervezője. A kiállítás anyagának összeállítása)
 • A Makói Múzeum Kiállítás anyagának válogatása a zsinagógai textilek, imakönyvek, vallási tárgyak

 

Kutatók támogatása:

 • Bányai Viktória – zsidó iskola, oktatás, közösség –  A Szegedi zsidó Hitközség Archívumának anyagából

 

Előadás 2014. november 6.

 • ORZSE és SZTE közös hagyományteremtő szakmai konferenciája. Judaisztika-társadalom-gazdaság. In memoriam Staller Tamás.

Publikációs jegyzék

2018.

-2018.december  13-14. Vallástörténeti vitanap  Budapest Wesley doktori iskola. Szeged zsidó temetői c. kötetről.
-2018. 09.03. Cikk. Szombat. Zsidó politikai és kulturális magazin.Hagyomány, történelem rovat. https://www.szombat.org/hagyomany-tortenelem
Viharkárok után felújítás és múltidézés: a szegedi zsidó temető.
-2018.szeptember 28. Szabad Föld. pp.12.
Tanács István: Felöltőtől a hozományig (fotós riport). Rólam, munkámról
-2018. május 12. Oklevél Magyar Néprajzi Társaság (VI. Tradíció Néprajzi Gyűjtőpályázat
Falucsúfolók és ragadványnevek a múltból, mentalitástörténeti adalékokkal. Gadács falu
– 2018-2019 évre. Pályázat.
Rothschild Hanadiv Europe projekt vezetője. A Szegedi Zsidó Hitközség Archívumának digitalizálása és tárgyszavazása.

2017.

2017. január. Szegedi Tükör. p.7.
Kitüntetés
Aranygyűrű a kultúra legjobbjainak.
Kitüntetés, 2017. január 20.
-2017. február 8. Könyvbemutató
Szeged zsidó temetői. Beszélgetőpartner dr. Lednitzky András. Helyszín: Szegedi Zsidó Hitközség, díszterem (Rendezők: Szegedi Zsidó Hitközség, Alapítvány a Szegedi Zsinagógáért, Szegedi Magyar Izraeli Baráti Társaság, Szegedi Közéleti Kávéház)
Tanulmányok. A zsidó modernizáció filozófiai útja a XIX. században. Tanulmányok a Magyar Zsidó Szemléből/szerk. Kiss Endre. Budapest : OR-ZSE, 2017. Scheiber Sándor emlékének ajánlva.
-Dr. Herschkovits Mózes a Magyar Zsidó Szemlében, és töredékek egy hitközség életéből. pp. 9-13.
-Löw Lipót és dr. Hirschler Ignác levelezéséből. Pp. 14-19.
-Az IMIT kezdetei és könyvtárügy a Magyar Zsidó Szemlében (1893). pp.21-28.
Tanulmány. A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve. Új folyam 4. 2017. Szeged, 2018.
– A Pillitz ügy. Fejezetek Pillitz Dániel rabbi életéből, különös tekintettek szegedi szolgálatára. pp. 195-207.
– Könyvismertetés. Új Élet, 2017. március 15. p.2.
Gläszer Norbert: „hová lelkedet az úr visszahívta” Forráskiadvány a genealógiai emlékezet és a mikrotörténelem között.
-Előadás. 2017. március 13. Szegedi Zsidó Hitközség dr. Birnfeld Sámuel Könyvtárában. Kulturális örökség reprodukálása kurzus hallgató számára.
Könyvtár, zsinagóga és archívum bemutatás.

2016.

Tanulmányok.
A „tudománnyal kibékült zsidóság”. Tanulmányok a Magyar Zsidó Szemle első korszakában. Szerk./ Kiss Endre. Budapest : OR-ZSE, 2016.
Szeged a Magyar Zsidó Szemlében (1884, 1885, 1886, 1887, 1888)
Ismertetés pp.129-131.
A Pillitz ügy a Szemle oldalain pp. 132-134.
Ismertetés pp.135-137.
Sorozatszerkesztés.
-Könyvtári Tudományos Füzetek 1. Majd a 2. füzet után: Szegedi Judaisztikai Közlemények sorozat szerkesztése.
-Kötet. Könyvtári Tudományos Füzetek 1. szám. Szeged: Szegedi Zsidó Hitközség dr. Birnfeld Sámuel Könyvtára és a Szegedi zsidó Hitközség, 2016.
A Szegedi Löw Könyvtár sorsa.

2015.
-Könyvbemutató. 2015. január 22.
Ábrahám Vera, Bányai Viktória: A Szegedi Chevra Kadisa a Szegedi Szent Egylet Aranykönyve 1873-1940. Beszélgető partner: Markovics Zsolt főrabbi
Helyszín: Szeged, Szegedi Zsidó Hitközség, díszterem. (Rendezők: Szegedi Zsidó Hitközség, Alapítvány a Szegedi Zsinagógáért, Szegedi Magyar Izraeli Baráti Társaság)

2014.

– Konferencia előadás. 2014. május 8. (Bálint Sándor Valláskutató Műhely) Szegedi Zsidó Hitközség, díszterem. A szegedi zsidó temető, hagyományok, változások/Mindennapok a magyarországi zsidóság történetében c. előadássorozat
A Szegedi zsidó temető, hagyományok, változások.
– Konferencia előadás. 2014. október 8-9. Szegedi Tudományegyetem Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszéke, OR-ZSE Kaufmann Dávid Zsidó Kultúratudományi Kutatócsoport. A házasság és a család.
Több generációs zsidó genealógiai struktúrák írott források tükrében.
-Tanulmánykötet.
Ábrahám Vera – Orbán Imre – Urbancsok Zsolt: A makói neológ zsidó temető emlékei/ A Makói Múzeum Füzetei 115. Makó, 2014.
-Könyvbemutató 2014. december 15. Makó, Múzeum
Ábrahám Vera – Orbán Imre – Urbancsok Zsolt: A makói neológ zsidó temető emlékei című könyvét és nyílik kiállítás. Köszöntőt mond Farkas Éva Erzsébet polgármester, a kiállítást Apjok Vivien néprajzkutató nyitja meg. A könyvet a szerzők mutatják be.
-Ábrahám Vera – Kovács Ilona: Fejezetek Balatonberény zsidóságának történetéből és a Bét Olám. Balatonberény : Szerzők kiadása, 2014.
-Tanulmány. Lelkiségek és lelkiségi mozgalmak Magyarországon és Kelet-Közép-Európában/szerk. Barna Gábor, Povedák Kinga. Szeged : SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, 2014.
Zsidóság-jótékonyság-alapítványok. Karitatív tevékenység a Szegedi Zsidó Hitközség történetében. pp. 395-405.
– Tanulmány. Hagyományláncolat és modernitás/szerk. Gläszer Norbert, Zima András. Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár 43. MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport. A vallási kultúrakutatás könyvei 11. Szeged : Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, 2014.
Löw Lipót temetése a hitközségi bejegyzések tükrében. pp. 206-216.
-Beszélgetés.
Kossuth Rádió. 2014. április 10. Zsidó temető téma.
-Cikk. Új Kelet 2014. március 27.
Emlékkönyv Kőröshegy zsidóságáról.

2013.

-Tanulmány.
http://osztopanlapja.hu/zkezdolap/kezdolap.htm
Osztopán zsidósága
-Cikk. Új Kelet 2013. november 21.
Balatonberény zsidó emlékeinek nyomában.
-Cikk. Új Élet 2013. december 1. 68. évf. 22. szám
Szegedi szakrális kegyszerek.
-Tanulmány. Csongrád Megyei Honismereti Egyesület évkönyve 41. 2011-2012./szerk. Pál Lászlóné Szabó Zsuzsanna. Szeged : Csongrád Megyei Honismereti Egyesület MNL Csongrád Megyei Levéltára 2013. pp.107-109.
Szeged zsidó temetői.

2012.

-Tanulmány. HACOFE. OR-ZSE tudományos folyóirata 4. Tematikus szám, MMXII.Vol. II.Nr.1.
Közösségi emlékezet gyászesemény kapcsán az írott textusok tükrében (Szeged zsidósága két ismert alakja példáján)
-Tanulmány. Szeged. A város folyóirata. 2012. 24. évf. 4. szám. pp. 46-48.
Löw Lipót temetése (A hitközségi bejegyzések tükrében)
-Konferencia előadás. 2012. február 29. „Hagyományláncolat és modernitás” Vallási néprajzi konferencia. Szeged.
Löw Lipót temetése a hitközségi bejegyzések tükrében.
-Konferencia előadás. 2012. április 24-25. „A család egykor és ma” Országos-Rabbiképző-Zsidó Egyetem.
A közösségi emlékezet gyászesemény kapcsán (Löw temetés)
-Tanulmány.www.macse.hu 2012. 1.szám. pp. 47.
Feledésre ítélt emlékek megőrzése.
– Konferencia előadás. 2012. október 10-12. Szegedi Vallási Néprajzi Konferencia.
Zsidóság-jótékonyság-alapítványok. Karitatív tevékenység a Szegedi Zsidó Hitközség történetében.

2011.

-Könyvismertetés. 2011. március1.
-Kormos Szilvia: A váci zsidó temetők. Budapest : MTA Judaisztikai Kutatóközpont 2010.
– Konferencia előadás 2011. szeptember 18.
Nagykanizsai Zsidó Hitközség és a MAZSIHISZ rendezvénye. Löw Lipót születésének 200. évfordulójára rendezett emlékkonferencia.
Löw Lipót a Szegedi Chevra Aranykönyvében. Vers és emlékirat.
-Tanulmány. Honismeret. A Magyar Honismereti Szövetség folyóirata. 2011.XXXIX. évf. 4. szám. pp. 30-33.
Szeged zsidó temetői.
-Recenzió
Kormos Szilvia: A váci zsidó temetők. Budapest : MTA Judaisztikai Kutatóközpont, 2010. 555 pp. kötetéhez. 2011. Felkérő: Bányai Viktória Tudományos főmunkatárs, MTA-Judaisztikai Kutatóközpont.