A projekt célja a Szegedi Zsidó Hitközség archívumának katalogizálása, tárgyszavazása és részben (kb. 25 méternyi iratból 15 méternyi irat) digitalizálása.

Az archívum tartalma rendkívül színes; mintegy 200 év hivatalos és személyes dokumentumait és különböző tárgyait tároljuk.

Többek között a két világhírű főrabbi Löw Lipót és Immánuel írásait, a Szegedi Új Zsinagóga terveit és rajzait, festményeket, fényképeket, kazettákat, vallási textíliákat és tárgyakat. A korábbi rabbik elöljárók, jelentős hitközségi tagok különböző írásait, leveleit ,beszédeit. Szeged jelentős zsidó családjaira vonatkozó iratokat, példaként néhány: Zucker Immánuel, Holtzer, Back, Kotányi, Pick családok. Egyletek, alapítványok dokumentumai, Chevra Kadisa iratok.  A Szegedi Ortodox Imaegylet dokumentumai, az árvaház, árvaegylet, cserkészegylet, iskola megmaradt iratai, stb.

A projektünk nagymértékben hozzájárul az elsődleges források elérhetőségéhez, mindazok számára akik a magyar és a zsidó történelem, valamint a közép- és kelet-európai gazdasági fejlődés történetét és zsidó összefüggéseit kutatják.

Ennek érdekében a levéltári szabványoknak megfelelően digitalizáljuk, tárgyszavazzuk és archiváljuk a dokumentumokat.

A birtokunkban lévő rendkívül kényes tárgyak egyedi és pótolhatatlan emlékei a múltnak, sajnos többségük sérült. Kötelességünknek érezzük a megőrzésüket, az adódó lehetőségek függvényében a restaurálásukat és állagmegóvó tárolásuk megoldását.  Továbbá  fontos mindezen értékek kutathatóságának megoldása.

2018 júliusában előkerültek a Szegedi Új Zsinagóga belső építészetének tervrajzai. Kiemelten fontos lenne ezek restaurálása, digitalizálása. Mivel ez az iratanyag tartalmazza Löw Immánuel, valamint az építész Baumhorn Lipót, továbbá a textiltervező Schlesinger József és mások rajzait, terveit és levelezését, kutathatóságuk lehetővé tétele elengedhetetlen. Ennek érdekében tervezünk egy projektet, melynek megvalósulásán múlik e dokumentumok későbbi sorsa.

Az archívumban őrzött dokumentumokról:

méretük A/5 – A/3 lapnagyság között határozható meg.

Anyaguk papír vagy karton (jelentős részük pausz)

Minden iratra vonatkozik a megállapítás, miszerint jelentős részük sérült, töredezett ezért helyreállításra szorul.

Nyelvezetük: magyar, héber, német és magyar gyorsírás.

A tárgyszavazás magyar nyelven zajlik, de a későbbi terveinkben van egy angol tárgyszavakat feltüntető rendszer.

A jelenlegi (2018-2019) támogatás előtt a Szegedi Zsidó Hitközség  ehhez a projekthez  semmiféle pénzügyi támogatást nem kapott.

A projekt megvalósítása érdekében Szeged polgármestere, valamint a Szegedi Egyetem Könyvtárának főigazgatója írásos támogatási javaslatot adott.

Évekkel ezelőtt a Yad Vashem Archívum (vezetők: Karsai László és Molnár Judit) magyar kutatócsoportja Frojimovics Kinga vezetésével (a Yad Vashem Archívum magyar részlegének igazgatója) részben és az akkoriban használatos mikrofilmre vette az akkor  dokumentumokat(ez a technika mára elavult)  Ezen kívül nem került sor olyan mélységű feldolgozásra, mint a jelenlegi: tárgyszavazás és  digitalizálás.

 A projektünk fő célja e felbecsülhetetlen zsidó és magyar kulturális örökség védelme. Mellett pedig, hogy az archívum iratait mind magyar, mind a nemzetközi  szinten a tudományos kutatók és családfakutatók számára elérhetővé tenni (a magyar levéltári törvény és az adatvédelmi törvény előírásait betartva).

A Szegedi (neológ) Zsidó Hitközség  Archívumának dokumentumaiból:

anyakönyvek

katonai összeírások

a hitközségen belül működő különböző egyesületek dokumentumai

családi dokumentumok

szavazói regisztrációs nyilvántartások

gyászjelentések

beszédek

a deportáltak és a visszatérők listája

brit mila (körülmetélés) igazolások

iskolai feljegyzések

térképek

naplók

temetői anyakönyvek és nyilvántartások

végrendeletek

az egykori rabbik elnökök, elöljárók, jelentős tagok  különböző hivatalos és magániratai

községkerületi levelezések, iratok

az országból és külföldről érkező levelek

jelentős családok (Holtzer, Back, Kotányi, Pick) dokumentumai

a Szegedi Orthodox Imaegylet iratai

különböző családok irat és fotómásolatai

Az írásos dokumentumok mellett az archívum a következőket tartalmazza:

festmények

fényképek

kották

szobrok

lemezek, CD-k, hangkazetták

fa emezre vésett írott szövegek, névtáblák, márványtáblák, zsinagógai imaszöveg jelölő táblák

társasjátékok

szöveges zsinagógai textilek

tulajdonjelzéses imakönyvek