A Szegedi Izraelita Hitközség szavazóképes tagjainak névsora a szerv. szabályzat 23. és 24. §§ szerint, az 1942. évben
1.                  Dr. Abonyi Pál ügyvéd Fodor u. 6.
2.                  Dr. Abonyi Rezső ügyvéd Korona u. 11.
3.                  Aczél Alfréd utazó Petőfi sgt. 1.
4.                  Dr. Adler Dezső ügyvéd Csekonics u. 1.
5.                  Adler János ügynök Korona u. 10.
6.                  Adler Lajos üvegkereskedő Dugonics tér 11.
7.                  Adler Lászlóné fodrásznő Korona u. 9.
8.                  Adler Mór üvegkereskedő Széchenyi tér 15.
9.                  özv. Adler Rezsőné terménykereskedő Korona u. 10.
10.                Adler Zsigmond utazó Kossuth Lajos sgt. 34.
11.                Ambrus Jenő hivatalnok Báró Jósika u. 14.
12.                Amigó Gyula magánzó Pusztaszeri u. 15.
13.                Arm Adolf hivatalnok Csanádi u. 3.
14.                özv. Austerweil Miksáné magánzó Arany János u. 2.
15.                Ádám Jenő kézimunkakereskedő Polgár u. 5.
16.                özv. Ádám Józsefné háztulajdonos Báró Jósika u. 23.
17.                özv. Ákos Arnoldné nyugdíjas Polgár u. 1.
18.                Ákos György magkereskedő Polgár u. 1.
19.                Dr. Bach Imre orvos Horthy Miklós u. 16.
20.               özv. Bach Jenőné magánzó Horthy Miklós u. 16.
21.                Bach Károly  fakereskedő Tárogató u. 15/a
22.               Dr. Bach László ügynök Feketesas u. 22.
23.                Bach Miksa fakereskedő Deák Ferenc u. 2.
24.               Bajor Mór hivatalnok (-)
25.                özv. Balassa Árminné dr. földbirtokos Kígyó u. 2.
26.               Dr. Balassa István fakereskedő Széchenyi tér 13.
27.                Dr. Balassa István ügyvéd Zrínyi u. 5.
28.               Dr. Balassa Jenő ügyvéd Arany János u. 11.
29.               Balla Ferenc konzervgyáros Huszár u. 8.
30.               Balla Imre cementkereskedő Liget u. 3.
31.                Dr. Balla Izidor orvos Tisza Lajos krt. 37.
32.                Balog Margit nyugdíjas Arany János u. 2.
33.                Barabás Béla magánzó Révay u. 4.
34.               Dr. Baracs Marcell orvos Zrínyi u. 9.
35.                Barna Dezső nyugdíjas Bocskai u. 7.
36.               Barna Endre gyáros Rigó u. 38.
37.                Barna György vaskereskedő Lőw Lipót u. 2.
38.               Barna Izsó főállatorvos Lőw Lipót u. 2.
39.               Dr. Barta Dezső ügyvéd Kiss u. 1.
40.               Barta János szállító Feketesas u. 22.
41.                Barta László terménykereskedő Bercsényi u. 9.
42.               Bartók Vilmosné magánzó Madách u. 1/b
43.               Bartos Béla hivatalnok Kálvária u. 38.
44.               Bartos László hivatalnok Lőw Lipót u. 17.
45.                Bartos Lipót könyvkereskedő Lőw Lipót u. 17.
46.               Bartos Mór építész Feketesas u. 22.
47.                özv. Bauer Dezsőné magánzó Kazincy u. 6.
48.               dr. Bauer István hivatalnok Vitéz u. 1.
49.               Bauer József szállító Bocskai u. 9.
50.               Bayer Sándor nyugdíjas Pillich K. u. 14.
51.                Dr. Bácskai Sándor orvos Margit u. 12.
52.                Bálint Gyula nyugdíjas Alkony u. 15.
53.                Bálint Imre nyugdíjas Szilágyi u. 1.
54.                Bálint Zoltán nyugdíjas Petőfi sgt. 52.
55.                özv. Bán Aladárné pálinkakereskedő Bocskai u. 9.
56.                Bán Imre utazó Margit u. 30.
57.                özv. Bánfi Oszkárné hivatalnok Széchenyi tér 12.
58.               özv. Bánki Simonné nyugdíjas Bocskai u. 4.
59.                özv. dr. Bányai Miksáné nyugdíjas Szt. Mihály u. 9.
60.               Bárdos Ármin hivatalnok Boldogasszony sgt. 17.
61.                Beck Béla nyugdíjas Kazinczy u. 15.
62.               Beck Nándor téglagyáros Feketesas u. 22.
63.               Beck Sándor hivatalnok Borbás u. 3/a
64.               Becsei Endre kereskedő Kölcsei u. 10.
65.                Dr. Bedő Imre orvos Deák Ferenc u. 4.
66.               özv. Beer Sándorné könyvkötő Dugonics u. 28.
67.                Bender Ferenc kereskedő Tímár u. 3.
68.               Beregi Béla kereskedő Deák Ferenc u. 20.
69.               Berényi Árpád mérnök Szt. Mihály u. 6/a
70.               Berényi László művezető Sajka u. 1/a
71.                Berényi Nándor hivatalnok Dorozsma
72.                Dr. Berényi Olga orvos Petőfi sgt. 1.
73.                Berger Rezső edénykereskedő Párisi krt. 15.
74.                özv. Berkes Béláné nyugdíjas Tömörkény u. 10.
75.                özv. dr. Berkes Dezsőné nyugdíjas Valéria tér 11.
76.                Dr. Berkes Pál orvos Tisza Lajos krt. 61.
77.                Berkovics Rudolfné tollkereskedő Szt István tér 7.
78.                Mérci Mór nyugdíjas Felhő u. 7.
79.                Biedl Endre fűrészgyáros Csanádi u. 3.
80.               Dr. Biedl Samuné fűrészgyáros Csanádi u. 3.
81.                Bihari Ernő rőföskereskedő Deák Ferenc u. 8.
82.               Bille János lakatos Somogyi u. 12.
83.               Biró Dezső háztulajdonos Mars tér 12.
84.               Biró László bizt. titkár Tisza Lajos krt. 12.
85.               Dr. Biró Sándor ügyvéd Kossuth Lajos sgt. 19.
86.               Blau Ármin tanár Párisi krt. 28.
87.                özv. Blau Ignácné ruhakereskedő Kelemen u. 5.
88.               Blau Izsákné kifőző Kelemen u. 1.
89.               özv. Blau Károlyné nyugdíjas Szt. István tér 5.
90.               Blau László ruhakereskedő Kelemen u. 5.
91.                Blau Lászlóné rőföskereskedő Kölcsei u. 11.
92.               Blau Sándor ruhakereskedő Kölcsei u. 11.
93.               Bleyer Pál büfés Horty Miklós u. 8.
94.               Bloch Mór rőföskereskedő Dugonics tér 11.
95.                Bloch Zsigmond magánzó Kígyó u. 1.
96.               Blum Sándor utazó Zákány u. 23.
97.                Boda Bertalan kereskedő Kállay Albert u. 6.
98.               Dr. Bodnár Géza ügyvéd Horváth M. u. 9.
99.               özv. Bokor Adolfné drogériatulajdonos Báró Jósika u. 4.
100.             Bokor Gusztávné paplankészítő Kismartoni u. 22.
101.             dr. Bokor Gyula ügyvéd Margit u. 26.
102.             Bokor István ékszerész Margit u. 26.
103.             Bokor Izsó ékszerész Margit u. 26.
104.             Bokor János magánzó Móra u. 30.
105.             Bokor László utazó Révai u. 3.
106.             Bokor Manó utazó Oroszlán u. 4.
107.             Bolgár György láncgyáros Jakab Lajos u. 13.
108.             Bolgár Lajos üvegkereskedő Kossuth Lajos sgt. 29.
109.             Boros Jenő szatócs Báró Jósika u. 23.
110.             Boros József bőrkereskedő Szt. György u. 10.
111.             Boros Pál rövidárukereskedő Arany János u. 11.
112.             Dr. Böhm Sándor orvos Deák Ferenc u. 23.
113.             Braun Béla nyugdíjas Lajta u. 6.
114.             Braun Ferenc lisztkereskedő Berzsenyi u. 1/b
115.             Braun László hivatalnok Berzsenyi u. 1/b
116.             Braun Mihály ügynök Széchenyi tér 9.
117.             Breuer Vilmos kereskedő Tisza Lajos krt. 19.
118.             özv. Bruckner Dezsőné papírkereskedő Polgár u. 4.
119.             Bruckner Endre papírkereskedő Polgár u. 4.
120.             Buchwald Ignác kereskedő Mikszáth Kálmán u.
121.             Buchwald Tivadar kereskedő Bocskai u. 7.
122.             Dr. Burger Béla ügyvéd Feketesas u. 22.
123.             Burger Jakab kereskedő Vásárhelyi sgt. 5.
124.             Czappert Sándor kosárfonó Báró Jósika u. 35.
125.             Csányi György sajtkereskedő Báró Jósika u. 35.
126.             Dr. Böhm László ügyvéd Mérey u. 7.
127.             özv. dr. Cserő Edéné háztulajdonos Arany János u. 10.
128.             özv. Csillag Józsefné kereskedő Klauzál tér 5.
129.             Dacsó Arnold palakereskedő Takaréktár u. 2.
130.             Dalmát Endre hivatalnok Borbás u. 18.
131.             Dancziger Dezső fakereskedő Török u. 1/a
132.             Dancziger Lajos fakereskedő Horthy M. u. 22.
133.             dr. Darvas Károly ügyvéd Lőw Lipót u. 1.
134.             Deutsch Albert villanyszerelő Kárász u. 9.
135.             özv. Deutsch Béláné magánzó Somogyi u. 24.
136.             Deutsch Géza vaskereskedő Cserzy M. u. 4.
137.             Deutsch István gyümölcskereskedő Tisza Lajos krt. 54.
138.             Deutsch József vaskereskedő Cserzy M. u. 4.
139.             Deutsch László terménykereskedő Teleki u. 5.
140.             dr. Deutsch Mátyás orvos Attila u. 1.
141.             Deutsch Mór műszerész Gyertyámos u. 1/b
142.             özv. Deutsch Salamonné magánzó Attila u. 1.
143.             Dr. Dénes Jenő fogorvos Kossuth Lajos sgt. 3.
144.             Dénes Leó ügynök Klazutál tér 5.
145.             Déry Ernő gépkereskedő Deák Ferenc u. 20.
146.             Déry Sándor háztulajdonos Kálvária u. 5.
147.             özv. Dobó Simonné nyugdíjas Petőfi sgt. 16.
148.             özv. Domán Mátyásné kereskedő Korona u. 10.
149.             Domán Miklós kereskedő Korona u. 10.
150.             dr. Dózsa Emil ügyvéd Madách u. 1/b
151.             Drucker Sándor órás Szilléri sgt. 31.
152.             Duschák Henrik festő Somogyi u. 26-
153.             Dr. Duschák László ügyvéd Tisza Lajos krt. 46.
154.             Egri Lajos hivatalnok Kölcsei u. 10.
155.             Eidus Bentián fogtechnikus Kígyó u. 8.
156.             Eigner Henrik nyugdíjas Deák Ferenc u. 25/a
157.             Eisler Endre bőrkereskedő Földvári u. 9.
158.             Dr. Eisner Manó ügyvéd Deák Ferenc u. 4.
159.             Elek Elemér hivatalnok Szt. István tér 15.
160.             Elfer Miklós bőrker. Szt. Háromság u. 4/a
161.             özv. Engel Gézáné nyugdíjas Béke u. 15/a
162.             dr. Engel Imre ügyvéd Dugonics tér 2.
163.             Engel János igazgató Kiss u. 1.
164.             Dr. Engel Sándor magánzó Kelemen u. 11.
165.             Engelsmann János cipész Csuka u. 8.
166.             Engelsmann Jenő cipőgyáros Szt. Háromság u. 43/b
167.             Epstein Hugó terménykereskedő Polgár u. 4.
168.             dr. Erdélyi Jenő orvos Klauzál tér 8.
169.             dr. Erdélyi Mihály ügyvéd Mars tér 17.
170.             Erdős Dezső kereskedő Kálvária u. (-)
171.             Erlich Sándor fakereskedő Háló u. 13.
172.             dr. Ernyei Jenő nyugdíjas tanár Tisza Lajos krt. 27.
173.             özv. Erős Vilmosné nyugdíjas Berlini krt. 26/b
174.             Faludi Gyula borkereskedő Kossuth Lajos sgt. 71.
175.             dr. Faludi Imre fogorvos Kölcsei u. 10.
176.             Faragó Lajos igazgató Kazincy u. 6.
177.             Farkas Ernő kereskedő Báró Jósika u. 30.
178.             Farkas Jolán postatisztviselő Bajza u. 2.
179.             Farkas Mór kereskedő Pál u. 6.
180.             Fejér Mór ruhakereskedő Horthy M. u. 16.
181.             Feldheim Samu kereskedő Margit u. 22.
182.             Feleki Vilmos raktárnok Öthalom u. 1.
183.             Fellegi Andor gyáros Lőw Lipót u. 22/24-
184.             dr. Fellegi György orvos Zrínyi u. 5.
185.             özv. Fellegi Lajosné gyáros Lőw Lipót u. 22/24.
186.             Fenyő Hugó lisztkereskedő Polgár u. 22/b
187.             Fenyő Jenő asztalos Kölcsei u. 5.
188.             Fenyő Lajos nyugdíjas Püspök u. 11/b
189.             Fenyő Mátyás lisztkereskedő Attila u. 10.
190.             Fenyves Imre háztulajdonos Tömörkény u. 10.
191.             dr. Fenyves Kornél orvos Szt. Mihály u. 1.
192.             Dr. Feuer Egon orvos Arany János u. 9/b
192.             Feuer Károly kárpitos Valéria tér 14.
193.             Fischer György hivatalnok Tisza Lajos krt. 61.
194.             Fischer Henrik raktárnok Rigó u. 11.
195.             Dr. Fischer István borkereskedő Béke u. 8.
196.             dr. Fischer Jenő hivatalnok Feketesas u. 9.
197.             özv. Fischer Jenőné borkereskedő Béke u. 8.
198.             özv. Fischer Lipótné nyugdíjas Horváth M. u. 9.
199.             Fischer Miklós mester Alsókikötősor 61‒64.
200.             Fischer Mór ékszerész Vidra u. 3.
201.             Fischer Simon cégvezető Boldogasszony sgt. 30.
202.             Fischoff Sándor zsibárus Mikszáth Kálmán u. 22.
203.             Fleischmann Aladár rőföskereskedő Bocskai u. 4.
204.             Fleischner Dezső bőrkereskedő Mikszáth Kálmán u. 12.
205.             Fodor András fakereskedő Berlini krt. 33.
206.             Fodor Frigyes ker. segéd Korona utca 10.
207.             Fodor László fakereskedő Vasasszentpéter u. 4.
208.             Fodor Marcell ügynök Tömörkény u. 2.
209.             Fonyó István villanyszerelő Deák Ferenc u. 8.
210.             Fonyó Sománé lámpakereskedő Feketesas u. 15.
211.             Földes Zoltán ruhakereskedő Pozsonyi u. 6.
212.             Förster Károly nyugdíjas Margit u. 30.
213.             Frank Árpád bőrkereskedő Dugonics tér 11.
214.             Frank Ilona lisztkereskedő Zászló u. 8/b
215.             Frank Pál lisztkereskedő Zászló u. 8/b
216.             Frank Piri nőiszabó Zászló u. 8/b
217.             Frankfurt Izidor szódagyáros Báró Jósika u. 27.
218.             Frankl Antal gyógyszerész Dugonics u. 30.
219.             Frankl Henrikné magánzó Vásárhelyi sgt. 5.
220.             Frankl Sándor nyugdíjas Bárka u. 13.
221.             Fränkl Szigfrid ügynök Korona u. 13.
222.             Freimann Miksa képkereskedő Dugonics tér 11.
223.             Freller Mariska kereskedő Horthy Miklós u. 22.
224.             Freund János hivatalnok (Lampel) Jókai u. 11.
225.             Freund Simon utazó Szt. Háromság u. 4/a
226.             Friedmann Ferenc asztalos (-)
227.             Friedmann Mária divatkereskedő Révay u. 8.
228.             özv. Fülöp Jakabné földbirtokos Pallavicini u. 3.
229.             Fürst Rózsi kozmetikus Horváth Mihály u. 9.
230.             Galotti László kereskedősegéd Horváth Mihály u. 9.
231.             Galotti Miksa nyugdíjas Tisza Lajos krt. 19.
232.             Gara Béla kereskedősegéd Berzsenyi u. 1/b
233.             Gábor Arnold hírlapíró Margit u. 3.
234.             Gábor Endre szőnyegszövő Nemestakács u. 30.
235.             Gábor László hivatalnok (Varga) Kálvária u. 30.
236.             Gács Hermann nyugdíjas csendőr Tisza Lajos krt. 81.
237.             özv. Gál Miksáné nyugdíjas Korona u. 6.
238.             dr. Gál Tivadar hivatalnok Korona u. 6.
239.             Gárdos Géza üzletvezető Kárász u. 11.
240.             özv. Gáspár Ferencné órás Kölcsei u. 11.
241.             dr. Gáspár Ignác nyugdíjas orvos Horthy Miklós u. 5.
242.             Gelb Zoltán vaskereskedő Polgár u. 20.
243.             Gellér József igazgató Apponyi A. u. 3.
244.             dr. Gelléri Gyula ügyvéd Jókai u. 9.
245.             dr. Gergely György orvos Kazincy u. 14.
246.             Gergely Miklós drogériatulajdonos Margit u. 26.
247.             Gergely Miksa nyugdíjas főmérnök Kazincy u. 14.
248.             Gerle Jenő háztulajdonos Kígyó u. 1.
249.             Gerle Sándor ügynök Kállay Albert u. 6.
250.             Gerő Aladár nyugdíjas Bocskay u. 1/b
251.             Gerő Béla építővállalkozó Mars tér 5.
252.             dr. Gerő Samu fogorvos Tisza Lajos krt. 20.
253.             özv. Gerstmann Edéné nyugdíjas Polgár u. 21.
254.             Gémes Ernő hivatalnok Kölcsei u. 11.
255.             Glück Adolf ügynök Szt. György u. 4/6.
256.             özv. Glück Béláné bizományos Tisza Lajos krt. 46.
257.             Glück Imre autóalkatrészkereskedő Kossuth Lajos sgt. 19.
258.             Glückstahl Lajosné háztulajdonos Kölcsei u. 11.
259.             Goldgruber Árpád ügynök Korona u. 11.
260.             Goldgruber György ügynök Zászló u. 4/a
261.             Goldgruber Mihály ügynök Petőfi sgt. 36.
262.             özv. Goldstein Zsigmondné ügynök Szivárvány u. 50.
263.             Goldsmann Benedek fűszerkereskedő Szt. György u. 1/a
264.             özv. Gombos Gézáné paprikakereskedő Mikszáth Kálmán u. 6.
265.             Gottlieb József hivatalnok Pillich K. u. 19/a
266.             Gottlieb Lajos nyugdíjas Kossuth Lajos sgt. 10.
267.             Gottlieb Vilmos terménykereskedő Korona u. 5.
268.             Gönczi Elek bizt. tisztviselő Szt. György u. 11.
269.             Gönczi Ernő ügynök Szűcs u. 9.
270.             özv. dr. Grosser Albertné magánzó Lőw Lipót u. 2.
271.             dr. Grosser Sándor ügyvéd Lőw Lipót u. 2.
272.             Grossmann György mérnök Attila u. 11.
273.             Grosz Marcell vezérigazgató Klauzál tér 2.
274.             Grosz Sándor nyugdíjas hivatalnok Kárász u. 8.
275.             Grosz Vilmos terménykereskedő Korona u. 22.
276.             Gruber Zsigmond terménykereskedő Teleki u. 5.
277.             Grünbaum Izidor kávés Apponyi Albert u. 13.
278.             Grünberger Rudolf tollkereskedő Szilágyi u. 1.
279.             Grünberger Sándor utazó Üstökös u. 9.
280.             dr. Grüner Fülöp ügyvéd Madách u. 8.
281.             Grüner Géza földbirtokos Madách u. 6.
282.             dr. Grüner István ügyvéd Madách u. 6.
283.             Grüner Marcell földbirtokos Párisi krt. 37.
284.             Grüner Miklós fogtechnikus Tisza Lajos krt. 20.
285.             Grünfeld Imre ügynök Tisza Lajos krt. 55.
286.             Grünfeld Miklós szódagyáros Szt. Háromság u. 27.
287.             Grünhut Zsigmond MÁV hivatalnok Maros u. 13.
288.             Grünwald Hermann könyvkereskedő Horthy Miklós u. 2.
289.             Gulyás Márton bőrkereskedő Kölcsei u. 11.
290.             Gutfreund Károly fűszerkereskedő Mikszáth Kálmán u. 16.
291.             Guttmann Géza magánzó Feketesas u. 22.
292.             Günsz Gábor nyugdíjas Fodor u. 16.
293.             dr. Gyárfás Zoltán ügyvéd Attila u. 8.
294.             György Ernő hivatalnok Fodor u. 11.
295.             Győri Béla órás Margit u. 26.
296.             Győri Ignác nyugdíjas Ősz u. 8.
297.             Győri Lajos órás Klauzál tér 3.
298.             Györki Mihály vezértitkár Horthy Miklós u. 9.
299.             Gyulai Pál ügynök Kölcsei u. 11.
300.             Haáz Ernő hivatalnok Feketesas u. 22.
301.             Haáz Jenő hivatalnok Horthy Miklós u. 7.
302.             Hacker Jenő lisztkereskedő Tömörkény u. 5.
303.             dr. Hajdu Béla ügyvéd Zrínyi u. 2.
304.             Hajnal Dezső fűszerkereskedő Szt. István tér 15.
305.             özv. Halmágyi Benőné háztulajdonos Klauzál tér 5.
306.             Halmi József kereskedő Lőw Lipót u. 15.
307.             özv. Hauer Gyuláné magánzó Berzsenyi u. 1/b
308.             Hauer Lajos kereskedő Szt. György u. 10.
309.             Havas Árpád hivatalnok Lőw Lipót u. 10.
310.             Havas János hivatalnok Kossuth Lajos sgt. 8.
311.             Hav Magda nőiszabó Kárász u. 8.
312.             özv. Hav Miksáné üvegkereskedő Kárász u. 8.
313.             özv. Hegyi Józsefné magánzó Tisza Lajos krt. 21.
314.             Hegyi Zoltán gyáros Tisza Lajos krt. 21.
315.             Heller Nándor háztulajdonos Remény u. 1.
316.             Herz László ügynök Pulc u. 30/a
317.             Herzfeld Imre hivatalnok Szt. László u. 12/b
318.             Herzfeld Mihály hivatalnok Felsőkikötősor 1.
319.             Hesser Lajos kötélkereskedő Korona u. 23.
320.             dr. Héderváry Lajos földbirtokos Baktó
321.             Hirsch Sámuel szatócs Veresács u. 33.
322.             Hirschfeld Lipót kereskedő Zrínyi u. 3.
323.             Hirschl Gyula kereskedő Attila u. 9.
324.             Hirschl Manó kereskedő Attila u. 9.
325.             Hirschler Dezső magánzó Dugonics u. 23.
326.             Hirth Kornél kereskedő Apponyi u. 25.
327.             Hoffer Jenő nyugdíjas vezértitkár Kálmán u. 15.
328.             Hoffmann Dezső kereskedő Feketesas u. 22.
329.             Hoffmann Endre kereskedő Tisza Lajos krt. 61.
330.             Hoffmann János kereskedő Dugonics tér 11.
331.             Hoffmann Pál kereskedő Dugonics tér 11.
332.             Holländer József nyugdíjas Lőw Lipót u. 2.
333.             Holländer Pál kereskedő Liliom u. 14.
334.             Holtzer Jenő ecetgyáros Mars tér 12.
335.             Holtzer Mátyás kereskedő Fodor u. 4.
336.             b. Holtzer Tivadar kereskedő Horthy Miklós u. 2.
337.             Horovitz Magda vegyész Széchenyi tér 3.
338.             Horváth Hugó hivatalnok Vadász u. 4/a
339.             Hőnig József nyugdíjas Margit u. 10.
340.             dr. Hütter Béla ügyvéd Korona u. 1.
341.             Jávor Vilmosné képkereskedő Szt. Háromság u. 4/a
342.             Jung Andor cipész Margit u. 31.
343.             Justh Frigyes gyógyszerész Kígyó u. 5.
344.             dr. Kallós Károly orvos Kelemen u. 8.
345.             Kandiba Károly kereskedő Honvéd tér 8/b
346.             Kardos György kereskedő Korona u. 13.
347.             Kardos Endre hivatalnok Kárász u. 6/a
348.             Kardos Manó lisztkereskedő Kárász u. 6/a
349.             özv. Kardos Sámuelné magánzó Korona u. 13.
350.             Katona Lajos kereskedő Feketesas u. 15.
351.             Katona László tanár Kölcsei u. 10.
352.             Kaufer Ede nyugdíjas Vadász u. 8.
353.             Kaufmann Béla szikvízgyáros Vaspálya u. 5.
354.             dr. Kaufmann Imre orvos Tisza Lajos krt. 48.
355.             Kaufmann Károly hivatalnok Kálmán u. 10.
356.             Kádas Paula nyugdíjas Petőfi sgt. 20.
357.             Káldor József gyáros Feketesas u. 19.
358.             dr. Kállai Emil ügyvéd Széchenyi tér 15.
359.             dr. Kálmán Ákos ügyvéd Polgár u. 8.
360.             Kárász Józsefné háztulajdonos Csekonics u. 4.
361.             dr. Kármán Andor ügyvéd Tisza Lajos krt. 19.
362.             Kármán Arnold kereskedő Bocskay u. 6.
363.             Kelemen Béla ügynök Szt. István tér 15.
364.             Kelemen Dezső nőiszabó Feketesas u. 17.
365.             Kelemen Lajos kereskedő Szt. István tér 14.
366.             Kelemen Márton kereskedő Feketesas u. 19.
367.             Kellner Kálmán mészáros Szappanos u. 6.
368.             özv. Kellner Mórné háztulajdonos Kígyó u. 5.
369.             dr. Kemény Ede állatorvos Madách u. 3.
370.             dr. Kemény László ügyvéd Kígyó u. 1.
371.             Kemény Zsigmond nyugdíjas Szt. István tér 14.
372.             özv. Kertész Adolfné kereskedő Tömörkény u. 5.
373.             dr. Kertész Andor cégvezető Korona u. 6.
374.             dr. Kertész Béla ügyvéd Klauzál tér 2.
375.             dr. Kertész Béla orvos Petőfi sgt. 7.
376.             Kertész Ernő kereskedő Dugonics u. 18.
377.             dr. Kertész István gyáros Horthy Miklós u. 16.
378.             Kertész István kereskedő Attila u. 16.
379.             Kertész József nőiszabó Szt. Háromság u. 2.
380.             Kertész László kereskedő Széchenyi tér 12.
381.             Kertész Lipót nyugdíjas Rigó u. 32/a
382.             özv. Kertész Márkné cserépgyáros Feketesas u. 22.
384.             Kertész Sándor bútorkereskedő Attila u. 16.
385.             Kiss Andor nyugdíjas Tábor u. 7/b
386.             Kiss Dávid háztulajdonos Feketesas u. 22.
387.             özv. Kiss Lajosné kereskedő Tímár u. 3/a
388.             Kiss László kereskedő Tímár u. 3/a
389.             Kiss Nándor kereskedő Szivárvány u. 3/b
390.             Kiszler Benedek hivatalnok Szűcs u. 3/b
391.             özv. Klein Áronné asztalos Rigó u. 8.
392.             Klein Béla hivatalnok Takaréktár u. 2.
393.             Klein Dezső hivatalnok Báró Jósika u. 14.
394.             Klein Dezső látszerész Dugonics u. 8.
395.             Klein István hivatalnok Mars tér 12.
396.             Klein János nyugdíjas Pécskay u. 12/b
397.             Klein Jenő órás Kálmán u. 7.
398.             Klein József kötősegéd Takaréktár u. 2.
399.             Klein József drogériatulajdonos Báró Jósika u. 4.
400.             Klein László hivatalnok Pécskay u. 12/b
401.             Klein Manó fakereskedő Szt. György u. 10.
402.             Klein Márton posztókereskedő Mérey u. 9/a
403.             Klein Mór terménykereskedő Báró Jósika u. 29.
404.             Koch Imre kereskedő Margit u. 31.
405.             Koch László ügyvéd Tisza Lajos krt. 19.
406.             Kohn Benő pék Petőfi sgt. 3.
407.             Kohn Jenő edénykereskedő Fodor u. 10.
408.             Kohn Mórné magánzó Kölcsei u. 11.
409.             özv. Kolozs Ernőné nyugdíjas Sajka u. 14.
410.             Kolozs Lajos gyáros Alsókikötősor 10.
411.             özv. Komlós Árminné mosodatulajdonos Apponyi u. 17.
412.             Komlós Lászlóné szabónő Bercsényi u. 17.
413.             Komlósi Andor bútorkereskedő Mérey u. 9/a
414.             Komlósi Géza ügynök Tisza Lajos krt. 91.
415.             özv. Koncz Salamonné kereskedő Bercsényi u. 12.
416.             Konrád Ede fuvaros Népkertsor 3.
417.             Dr. Korda Jenő orvos Dugonics tér 4.
418.             Korda Jenő kereskedő Jókai u. 6/a
419.             Kornis Antal hivatalnok Kígyó u. 1.
420.             Kornis József ügynök Bocskay u. 6.
421.             Kósa László bőröndös Polgár u. 17.
422.             Kovács Dávid nyugdíjas Pozsonyi u. 6.
423.             Kovács Ferenc nyugdíjas Párisi krt. 34/a
424.             Kovács József cégvezető Kálvária tér 12/b
425.             Kovács Károly kereskedő Széchenyi tér 16.
426.             Kovács Mária divatszalon m. Apponyi A. u. 21.
427.             Kovács Oszkár nagyvágó Kígyó u. 1.
428.             Kovács Samuné nyugdíjas Somogyi u. 23.
429.             Kozma Miklós technikus Berlini krt. 5.
430.             Könyvesi Károly kereskedő Kárász u. 8.
431.             dr. Könyvesi László hivatalnok Tisza Lajos krt. 23.
432.             dr. Körmendi László ügyvéd Horthy Miklós u. 18/a
433.             Körösi Béla kereskedő Erzsébetrakpart 4.
434.             Körösi Géza kereskedő Tábor u. 6.
435.             dr. Körösi Ignác ügyvéd Széchenyi tér 8.
436.             Körösi János kereskedő (-)
437.             Körösi József órás Báró Jósika u. 24.
438.             Körösi Márton lakatos Polgár u. 24.
439.             Kövári Imre kereskedő Maros u. 38.
440.             Krahl Sándor nyugdíjas cégvezető Szt.György u. 4.
441.             Krausz Ferenc üzletvezető Tisza Lajos krt. 37.
442.             Dr. Krausz József orvos Kálvária u. 21/a
443.             Kreiner Jakab órás Mikszáth Kálmán u. 21.
444.             Kurzweil Károly asztalos Csongrádi sgt. 61.
445.             Kurzweil Sándor asztalos Nádas u. 8.
446.             özv. Lakos Dezsőné borkereskedő Szt. István tér 2.
447.             Lamberg Szigfried hivatalnok Osztrovszky u. 4.
448.             Lampel József kereskedő Tábor u. 5.
449.             Lampel Oszkár kereskedő Tábor u. 5.
450.             Landesberg György művezető Kossuth Lajos sgt. 19.
451.             Dr. Landesberg Jenő nyugdíjas Feketesas u. 22.
452.             Lándesberg Sándor gyáros Bocskay u. 10.
453.             Láng Jenő nyugdíjas Feketesas u. 9.
454.             Láng László ügynök Feketesas u. 9.
455.             dr. László Adolf ny. táblabíró Vidra u. 3.
456.             László Endre fuvaros Kossuth Lajos sgt. 21.
457.             László Farkas sajtkereskedő Pusztaszeri u. 26.
458.             László Henrik nyugdíjas máv. Csongrádi sgt. 19.
459.             László László kereskedő Pusztaszeri u. 26.
460.             Lednitzky József utazó Margit u. 26.
461.             Lénárd Sándor nyugdíjas igazgató Batthyányi u. 4.
462.             dr. Lendvai László ügyvéd Vidra u. 2.
463.             ifj. Lendvai Sándor fakereskedő Vidra u. 2.
464.             Lengyel Lajos háztulajdonos Klauzál tér 8.
465.             Lengyel Lőrinc hivatalnok Klauzál tér 8.
466.             özv. Léderer Illésné kereskedő Klauzál tér 5.
467.             Léderer Lajos kályhás Földvári u. 1.
468.             dr. Lénárt Pál igazgató Mérey u. 7.
469.             Lévai Ferenc kereskedő Horthy Miklós u. 22.
470.             Lévai Henrik kereskedő Vidra u. 4.
471.             Lichtenstein Rezső hivatalnok Margit u. 6.
472.             Liebmann Béla látszerész Szikra u. 2.
473.             Liebmann Rezső főkönyvelő Margit u. 7.
474.             Ligeti Jenő hivatalnok Kazincy u. 14.
475.             Ligeti Lipót rőfösker. Apponyi Albert u. 5.
476.             Linder Mór cukorkagyártó Petőfi sgt. 2.
477.             özv. Lipcsei Józsefné nyugdíjas Somogyi u. 22.
478.             dr. Lóránt Lászlóné kalapos Kelemen u. 4.
479.             dr. Löbl Imre gyógyszerész Somogyi u. 26.
480.             Löbl Jenő igazgató Széchenyi tér 3/a
481.             dr. Löbl Sándor ügyvéd Kálvin tér 2.
482.             dr. Lőw Lipót hivatalnok Deák Ferenc u. 4/6.
483.             Lőwy Jenő ügynök Báró Jósika u. 23.
484.             Lőwy Mihály kereskedősegéd Szt. István tér 5.
485.             Lőwinger Arnold bormérő Petőfi sgt. 75.
486.             Lőwinger Mihály bormérő Polgár u. 20.
487.             Lőwinger Sándor kereskedő Polgár u. 20.
488.             Lukács Lukács kereskedő Petőfi sgt. 6.
489.             Lusztig Ernő kereskedő Zákány u. 9/b
490.             dr. Lusztig István ügyvéd Széchenyi tér 17.
491.             Lusztig Jenő kereskedő Mérey u. 18.
492.             dr. Lusztig József ügyvédjelölt Attila u. 4.
493.             Lusztig Vilmos magánzó Feketesas u. 15.
494.             dr. Magyar István ügyvéd Feketesas u. 13.
495.             dr. Mahler Szigfried ügyvéd Kígyó u. 1.
496.             Maitinszki Mór hivatalnok Bethlen u. 29.
497.             Mandel István MÁV nyugdíjas Feketesas u. 17.
498.             Mandelkern Vilmos asztalos Ősz u. 49.
499.             Mandler Győző hivatalnok Cserepessor 9.
500.             Mandler Tibor hivatalnok Cserepessor 9.
501.             Mandler Vilmos cirokkereskedő Cserepessor 9.
502.             Manheim Gáspár fogtechnikus Vaspálya u. 19/a
503.             Manheim Imre hivatalnok Petőfi sgt. 1.
504.             Manheim Imre hivatalnok Török u. 6.
505.             Manheim Simon drogériatulajdonos Somogyi u. 12.
506.             Marberger Mihály könyvelő Korona u. 9.
507.             Markovits Béláné üvegkereskedő Mikszáth Kálmán u. 12.
508.             Maros Márton ügynök Margit u. 5.
509.             Mautner György hivatalnok Margit u. 28.
510.             özv. May Ferencné magánzó Kárász u. 14.
511.             özv. May Gyuláné nyugdíjas Klauzál tér 2.
512.             Mayer Margit szikvízgyártó Kossuth Lajos sgt. 23.
513.             Márkus Endre igazgató Petőfi sgt. 4.
514.             Márkus Henrik nyugdíjas Bocskai u. 9.
515.             özv. Máté Adolfné háztulajdonos Lechner tér 1.
516.             Menzl György hivatalnok Szt. György u. 4‒6.
517.             Menzl Izidor ügynök Révay u. 3.
518.             özv. Messinger Józsefné nyugdíjas Madách u. 1/b
519.             Mezei József magánzó Bocskai u. 4.
520.             özv. Milkó Henrikné magánzó Deák Ferenc u. 18.
521.             Molnár Ármin fakereskedő Tisza Lajos krt. 54.
522.             dr. Molnár Izidorné nyugdíjas Bocskai u. 6.
523.             Molnár Zsigmond bizt. titkár Széchenyi tér 17.
524.             Morvai József kereskedő Mars tér 12.
525.             Moskovitz Lajos villanyszerelő Zászló u. 11/a
526.             Müller Dezső hivatalnok Füredi u. 3.
527.             Müller Imre borkereskedő Dugonics tér 11.
528.             ifj. Müller János kereskedő Bocskai u. 8/b
529.             özv. Müller Jánosné borkereskedő Dugonics tér 11.
530.             Müller Jenőné gazdálkodó Polgár u. 8.
531.             özv. Müller Lajosné nyugdíjas Attila u. 9.
532.             Müller László kereskedő Oroszlán u. 4.
533.             Müller László kereskedő Mérey u. 6/a
534.             Dr. Müller Manó ügyvéd Dugonics tér 11.
535.             Müller Mór nyugdíjas Valéria tér 11.
536.             Müller Sámuel kereskedő Tisza Lajos krt. 66.
537.             Nagy Albert kereskedő Valéria tér 4.
538.             özv. Nagy Dezsőné magánzó Berzsenyi u. 2.
539.             dr. Nagy Samu orvos Deák Ferenc u. 20.
540.             Nágel István papucsos Kölcsei u. 10.
541.             Nemes Mihály paplankereskedő Kelemen u. 11.
542.             Nemes Miksa állatorvos Petőfi sgt. 25.
543.             Neu Ernő sorsjegyárus Horthy Miklós u. 16.
544.             Neu Károly kereskedő Kossuth Lajos sgt. 107.
545.             Neu László hivatalnok Tisza Lajos krt. 46.
546.             Neu Sándor szatócs Szatymaz u. 271.
547.             Neufeld József kereskedő Arany János u. 10.
548.             dr. Neufeld László orvos Korona u. 11.
549.             Neufeld Sámuel kereskedő Osztrovszky u. 24.
550.             Neumann Béla tollkereskedő Polgár u. 7.
551.             Neumann Gyula pálinkakereskedő Dugonics tér 8.
552.             Neumann József háztulajdonos Polgár u. 21/b
553.             Neumann Mór kereskedő Kossuth Lajos sgt. 34.
554.             Neuwirth Ferenc hivatalnok Római krt. 21.
555.             dr. Nussbaum Sándor orvos Püspök u. 12.
556.             dr. Ornstein Lipót magánzó Horthy Miklós u. 16.
557.             Ország Henrik fakereskedő Gál u. 10.
558.             Örlei Antal vaskereskedő Valéria tér 10.
559.             Örlei György vaskereskedő Berzsenyi u. 1/b
560.             Palotai Rózsi nyelvtanárnő Báró Jósika u. 32.
561.             Pap Béla nyugdíjas Feketesas u. 22.
562.             özv. Pap Mártonné földbirtokos Királyhalom 763.
563.             dr. Pap Róbert ügyvéd Horthy Miklós u. 12.
564.             Patzauer Dezső szeszker. Kölcsei u. 12.
565.             Patzauer Sándor ecetgyáros Margit u. 4.
566.             Paul Adolf háztulajdonos Fodor u. 33.
567.             Pál Dezső könyvszakértő Zárda u. 19.
568.             özv. Pálmai Zsigmondné magánzó Horthy Miklós u. 20.
569.             Pártos Béla hivatalnok Vitéz u. 1.
570.             dr. Pártos Ernő ügyvéd Zrínyi u. 9.
571.             dr. Pártos István kereskedő Oroszlán u. 4.
572.             Pártos László hivatalnok Valéria tér 10.
573.             özv. Pető Ernőné sorsjegyárus Deák Ferenc u. 4‒6.
574.             Pető György sorsjegyárus Dugonics tér 8/9.
575.             özv. Pick Jánosné magánzó Báró Jósika u. 43.
576.             Pick Jenő gyáros Felsőtiszapart 10.
577.             Pick Lajos aligazgató Báró Jósika u. 43.
578.             Pick Móric mérnök Margit u. 12.
579.             Pless László utazó Kelemen u. 11.
580.             Plohn Vilmos ügynök Párisi krt. 44.
581.             Polgár Sámuel gyáros Báró Jósika u. 22.
582.             Politzer Andor hivatalnok Csuka u. 15.
583.             dr. Politzer Dezső ügyvéd Berzsenyi u. 1/b
584.             Politzer Jónás magánzó Berzsenyi u. 1/b
585.             Pollák Alfréd MÁV nyugdíjas Petőfi sgt. 52.
586.             Pollák András kereskedő Kölcsei u. 11.
587.             Pollák Béla fakereskedő Klebelsberg tér 3.
588.             Pollák Endre ruhakereskedő Széchenyi tér 17.
589.             Pollák Gyula rövidárukereskedő Kölcsei u. 11.
590.             Pollák Ignác ügynök Párisi krt. 43/b
591.             Pollák István kereskedő Mars tér 18.
592.             Pollák Mór kereskedő Korona u. 13.
593.             Pollák Nándor szállító Polgár u. 1.
594.             Pollák Sámuel kereskedő Horthy Miklós u. 20.
595.             dr. Popper Sándor orvos Teleki u. 1.
596.             Pósa József utazó Dugonics tér 11.
597.             Pudler Andor ügynök Kárász u. 14.
598.             Pudler Sándor utazó Szilágyi u. 6.
599.             Rácz Géza fogtechnikus Mikszáth Kálmán u. 12.
600.             Reich Ignác vendéglős Gyertyámos u. 3.
601.             özv. Reich Manóné nyugdíjas Zrínyi u. 2.
602.             dr. Reich Olga orvos Klebelsberg tér 5.
603.             dr. Reich Zoltán ügyvéd Valéria tér 11.
604.             özv. Reiniger Jakabné magánzó Tisza Lajos krt. 55.
605.             dr. Reis Sándor fogorvos Tisza Lajos krt. 63.
606.             özv. Reisinger Miklósné áll. nyugdíjas Teleki u. 20.
607.             Reisz Vilmos hivatalnok Szt. István tér 15.
608.             dr. Reiter György kereskedő Bocskai u. 4.
609.             Reiter Izsó kereskedő Bocskai u. 4.
610.             dr. Reiter Oszkár orvos Dugonics tér 11.
611.             dr. Reitzer László kereskedő Polgár u. 12.
612.             Reitzer Lipót kereskedő Takaréktár u. 3.
613.             Reitzer Miklós kereskedő Takaréktár u. 3.
614.             Reitzer Mihály termelő Pécskai u. 2.
615.             Reitzer Zsigmond ügynök Margit u. 26.
616.             Rejtő Zoltán nyugdíjas Katona u. 6.
617.             Reményi Margit hivatalnok Szt. Háromság u. 6.
618.             dr. Rex Ernő orvos Tisza Lajos krt. 57.
619.             Réti Jakab művezető Pál u. 5.
620.             Révész Miklós hivatalnok Bocskai u. 8/a
621.             Révész Stefánia hivatalnok Béke u. 9/a
622.             Ringel Jenő szabó Somogyi u. 22.
623.             Ritter József hivatalnok Bécsi krt. 4.
624.             Ritter Sámuelné nyugdíjas Bécsi krt. 4.
625.             Robicsek Imre tollkereskedő Vadász u. 4.
626.             Robicsek László hivatalnok Főfasor 57.
627.             Robicsek Pál ügynök Báró Jósika u. 14.
628.             özv. Róna Zsigmondné kötszövő Fodor u. 33.
629.             Rónai József fényképész Kárász u. 6/a
630.             Rosenberg Béla órás Korona u. 15.
631.             Rosenblüth Béla zacskóüzem. Vadász u. 4.
632.             Rosenstok Salamon terménykereskedő Szt. Mihály u. 6.
633.             Rosenthal Endre szatócs Gajgonya kap. 479.
634.             Rosmann Béla szűcs Kárász u. 8.
635.             Rosmann Dávid szűcs Kárász u. 8.
636.             Rosner József kereskedő Tisza Lajos krt. 39.
637.             Rosner Sándor ügynök Báró Jósika u. 14.
638.             Rosner Sándor főpincér Horthy Miklós u. 4.
639.             Rostos Gyula nyugdíjas Horthy Miklós u. 12.
640.             Rostos Nándor nyugdíjas Madách u. 8.
641.             özv. Róth Adolfné tollkereskedő Margit u. 19.
642.             Róth Dezső művezető Valéria tér 10.
643.             Róth Endre tollkereskedő Margit u. 19.
644.             Róth Imre kereskedő Kossuth Lajos sgt. 8.
645.             Róth István mészáros Szt. István tér 15.
646.             Róth József mészáros Kossuth Lajos sgt. 11.
647.             Róth József bizományos Korondi u. 1.
648.             Róth Lajos kereskedő Kossuth Lajos sgt. 8.
649.             Róth Lajos kereskedősegéd Pusztaszeri u. 18.
650.             Róth László hivatalnok Deák Ferenc u. 22.
651.             Róth Nándor asztalos Korona u. 13.
652.             dr. Rottenberg Pál ügyvéd Lőw Lipót u. 9.
653.             Rottmann János hivatalnok Tárogató u. 12.
654.             Rózsa Alfréd nyugdíjas intéző Brüsseli krt. 9.
655.             Rózsa Imréné nyugdíjas Mikszáth K. u. 4.
656.             Rózsa Lajos állatorvos Vitéz u. 1.
657.             Rózsa Vilmos földbirtokos Felsővárosi ff. 147.
658.             Rudolf Ernő kereskedő Római krt. 23.
659.             Sachs Nándor kárpitos Margit u. 22.
660.             Salamon Ernő felügyelő Alsókikötősor 61/64.
661.             Salamon Mária hivatalnok Kölcsei u. 10.
662.             Salamon Vilmos utazó Polgár u. 6.
663.             Salgó Dezső hivatalnok Apponyi u. 16.
664.             dr. Salgó Gyula ügyvéd Mérey u. 6/a
665.             Salgó Miklós hivatalnok Rókusi ff 140.
666.             dr. Salgó Sándor rőföskereskedő Oroszlán u. 4.
667.             Salzmann Aranka hivatalnok Kossuth Lajos sgt. 44/b
668.             Sandberg György látszerész Kölcsei u. 11.
669.             Sándor Árpád gyógyszerész Berlini krt. 26/b
670.             Sebestyén József mérnök Rigó u. 30.
671.             dr. Sebők Ferenc ügyvéd Petőfi sgt. 13.
672.             dr. Sebők Vilmos ügyvéd Széchenyi tér 16.
673.             Seelenfreund József kereskedő Szűcs u. 3.
674.             Simon János hivatalnok Tisza Lajos krt. 83.
675.             Simonovics István utazó Árvíz u. 14.
676.             Singer Andor üveges Polgár u. 28.
677.             Singer Béla szatócs Margit u. 22.
678.             dr. Singer István ügyvéd Tisza Lajos krt. 42/a
679.             özv. Singer Jakabné nyugdíjas Mérey u. 6/c
680.             özv. Singer Jánosné magánzó Margit u. 10.
681.             Singer Jenő esztergályos Kossuth Lajos sgt. 34.
682.             Singer József utazó Pusztaszeri u. 9/a
683.             Singer László hivatalnok Deák Ferenc u. 23.
684.             Singer László asztalos Pozsonyi u. 3.
685.             Singer Sándor üveges Bercsényi u. 2/b
686.             özv. Singer Viktorné háztulajdonos Vár u. 4.
689.             özv. Solti Pálné kereskedő Deák Ferenc u. 20.
690.             Sonnenwirth József bazáros Takaréktár u. 8.
691.             Sós Manó igazgató Szt. Mihály u. 1.
692.             Sugár Miklós vegyész Somogyi u. 26.
693.             Sugár Mór kereskedő Pozsonyi u. 3.
694.             Sugár Sándor tejivótulajdonos Somogyi u. 26.
695.             özv. Sugár Zsigmondné nyugdíjas Apponyi u. 21.
695.             dr. Schaffer Samu főorvos Tisza Lajos krt. 58/b
696.             Schatz Izsó szabó Feketesas u. 22.
697.             Schillinger Kálmán kereskedő Tisza Lajos krt. 57.
698.             özv. Schillinger Mórné háztulajdonos Korona u. 22.
699.             Schneer Aladár kereskedő Korona u. 15.
700.             Schorr Ottó kereskedő Mars tér 4.
701.             Schönberg Jakab háztulajdonos Vitéz u. 15.
702.             Schönbrunn Izidor villanyszerelő Báró Jósika u. 2.
703.             dr. Schrötter Henrik orvos Széchenyi tér 15.
704.             dr. Schulz Károly ügyvéd Kálvin tér 7.
705.             Schwartz Andor szabó Berzsenyi u. 2/a
706.             Schwartz Ármin fakereskedő Petőfi sgt. 12.
707.             Schwartz Béla borkereskedő Dáni u. 7.
708.             Schwartz Henrik kereskedő Révai u. 8.
709.             Schwartz Ignác kereskedő Délibáb u. 4.
710.             Schwartz István kereskedő Révai u. 8.
711.             dr. Schwartz István ügyvéd Kelemen u. 2.
712.             dr. Schwartz Jenő ügyvéd Kelemen u. 2.
713.             Schwartz Jenő kereskedő Tisza Lajos krt. 42/a
714.             özv. dr. Schwartz Józsefné háztulajdonos Jókai u. 5.
715.             Schwartz Kálmán háztulajdonos Valéria tér 10.
716.             Schwartz Manó szabó Berzsenyi u. 2/a
717.             Schwartz Mihály kereskedő Horthy Miklós u. (-)
718.             Schwartz Miklós kifőzés Kossuth Lajos sgt. 16.
719.             Schwartz Sándor hivatalnok Berzsenyi u. 1/b
720.             Schwartz Sándor borkereskedő Béke u. (-)
721.             özv. dr. Schweitzer Mihályné tisztviselő Báró Jósika u. 23.
722.             Spagatner Oszkár kereskedő Cserzy Mihály u. 10.
723.             Spitzer Adolf háztulajdonos Szt. Háromság u. 35.
724.             Spitzer Adolf hivatalnok Felsőtiszapart 12.
725.             Spitzer Ignác régiségkereskedő Polgár u. 18.
726.             Spitzer Jakab nyugdíjas Kazincy u. 6.
727.             Spitzer József utazó Széchenyi tér 17.
728.             özv. Spitzer Lajosné kereskedő Kálvária u. 21/b
729.             Spitzer Sándor asztalos Margit u. 12.
730.             Spitzer Zoltán szabó Dugonics tér 2.
731.             Spitzstein Elza ócskavaskereskedő Margit u. 29.
732.             Spitzstein Lajos ócskavaskereskedő Margit u. 29.
733.             özv. Spuller Sándorné nyugdíjas Oroszlán u. 4.
734.             Stark György kereskedő Deák Ferenc u. 2.
735.             dr. Stark István kereskedő Deák Ferenc u. 25/a
736.             Stark Miksa bizt. titkár Tisza Lajos krt. 23.
737.             Stein Mór kereskedő Árva u. 19.
738.             Stein Sándor hivatalnok Kelemen u. 11.
739.             Stein Sándor aligazgató Kárász u. 6/a
740.             özv. Stein Jenőné szabónő Dugonics tér 11.
741.             özv. Steiner Józsefné ernyőkereskedő Kölcsei u. 8.
742.             dr. Steiner Zoltán nyugdíjas Tisza Lajos krt. 91.
743.             özv. Stern Adolfné kereskedő Polgár u. 23.
744.             Stern Márton kereskedő Berzsenyi u. 1/b
745.             Stern Samu hivatalnok Rigó u. 10.
746.             dr. Szabó Béla ügyvéd Horthy Miklós u. 2.
747.             özv. Szabó Edéné háztulajdonos Szt. István tér 15.
748.             Szabó József ügynök Hunyadi tér 3.
749.             özv. Szabó Lipótné háztulajdonos Kossuth Lajos sgt. 3.
750.             dr. Szamek Sándor orvos Jókai u. 2.
751.             Szarvas Sándor ügynök Tisza Lajos krt. 31.
752.             Szauer Antal háztulajdonos Bocskai u. 4.
753.             Szántó Benő nyugdíjas Berzsenyi u. 1/b
754.             Szántó Gábor hivatalnok Margit u. 14.
755.             Szántó János hivatalnok Tisza Lajos krt. 54.
756.             Szántó Pál hivatalnok Kölcsei u. 10.
757.             Szántó Sándor gépkereskedő Vasasszentpéter u. 15/b
758.             özv. Szántó Zsigmondné ügynök Margit u. 14.
759.             Szász Erzsébet háztulajdonos Lőw Lipót u. 18/b
760.             Szász János magánzó Csekonics u. 6.
761.             Szász Mátyás igazgató Felsőtiszapart 1.
762.             Szász Vilmos kereskedő Lőw Lipót u. 18/b
763.             özv. Szegő Árpádné cipőkereskedő Tisza Lajos krt. 61.
764.             Szegő Lipót nyugdíjas Osztrovszky u. 12.
765.             özv. Szekulesz Ernőné szatócs Polgár u. 19.
766.             dr. Szemző Imre ügyvéd Korona u. 4.
767.             özv. Szendrői Lászlóné háztulajdonos Vadász u. 4/a
768.             Szerdahelyi László vegyész Alsókikötősor 61‒64.
769.             dr. Szécsi György ügyvéd Pallavicini u. 3.
780.             Szécsi Izsó lisztkereskedő Dugonics tér 11.
781.             dr. Székely Ferenc ügyvéd Tisza Lajos krt. 61.
782.             dr. Székely Ferenc orvos Széchenyi tér 17.
783.             Székely Hermann csendőr Mars tér 12.
784.             Székely Sándor fényképész Széchenyi tér 2.
785.             Szinberger Sámuel zsibárus Mikszáth Kálmán u. 23.
786.             Szivós Elemér hivatalnok Dugonics tér 11.
787.             Szögi Imre rőföskereskedő Széchenyi tér 17.
788.             Szőke Dezső kereskedő Gál u. 12.
789.             Szöllős Antal hivatalnok Pozsonyi u. 3.
790.             Szücs Béla drogériatulajdonos Tisza Lajos krt. 23.
791.             Szűcs Emil gyáros Római krt. 21.
792.             özv. Taussig Árminné nyugdíjas Kelemen u. 7.
793.             Teichner István s. felügyelő Rigó u. 13.
794.             Tennenbaum Fülöp szabó Arany János u. 11.
795.             Tennenbaum Rózsi nőiszabó Arany János u. 11.
796.             Törő Ferenc nyugdíjas Vidra u. 3.
797.             Török Gyula vaskereskedő Mars tér 20.
798.             Török Márton gyógyszerész Csongrádi sgt. 14.
799.             Tränka József borkereskedő Somogyi u. 24.
800.             dr. Trebitsch Rudolf vegyész Új tér 2.
801.             Trebitsch Vilmos pék Új tér 2.
802.             Trosztler Ignác könyvelő Fodor u. 17.
803.             Ujhelyi Sándor magánzó Kálvária u. 13.
804.             dr. Ungvári József fogorvos Petőfi sgt. 9.
805.             özv. Vadász Adolfné magánzó Margit u. 8.
806.             Vadász Ferenc ügynök Deák Ferenc u. 22.
807.             Vadász Gézáné kereskedő Lőw Lipót u. 15.
808.             Dr. Vadász Imre ügyvéd Margit u. 8.
809.             Dr. Vadász János ügyvéd Szt. Háromság u. 2.
810.             Vadász László ügynök Osztrovszky u. 17.
811.             Vadász László kereskedő Attila u. 11.
812.             Vajda Béláné optikus Kárász u. 14.
813.             Vajda Ernő kereskedő Kígyó u. 1.
814.             Vajda György kereskedő Korona u. 13.
815.             dr. Vajda Lajos ügyvéd Margit u. 19.
816.             Vajda Miklós hivatalnok Kígyó u. 1.
817.             özv. Vajda Vilmosné gazdálkodó Dáni u. 5.
818.             Dr. Vajda Jenő ügyvéd Feketesas u. 15.
819.             Varga Dezső vaskereskedő Deák Ferenc u. 24.
820.             Varga László vaskereskedő Deák Ferenc u. 24.
821.             Dr. Varga László orvos Aradi u. 2.
822.             Varga Mihály kötélkereskedő Aradi u. 2.
823.             özv. Varga Samuné hivatalnok Gyertyámos u. 14.
824.             Varga Tibor kötélkereskedő Deák Ferenc u. 26.
825.             Varga Vidor kötélkereskedő Széchenyi tér 12.
826.             Vas Dániel ügynök Kelemen u. 11.
827.             dr. Vas Ignác orvos Fodor u. 5.
828.             özv. Vas Imréné háztulajdonos Püspök u. 12.
829.             Vas László kereskedő Margit u. 28.
830.             Vágó Árpád nyugdíjas Jankovich u. 3.
831.             Vágó Lajos kereskedő Petőfi sgt. 27.
832.             Vágó Oszkár kereskedő Madách u. 8.
833.             Váradi Ignác mérnök Mérey u. 6/c
834.             Váradi Imre szeszkereskedő Báró Jósika u. 14.
835.             Dr. Váradi Miklós orvos Mars tér 17.
836.             Vermes Ignác nyugdíjas Feketesas u. 22.
837.             Vermes Izsó nyugdíjas Feketesas u. 19.
838.             Dr. Vermes Ernő ügyvéd Korona u. 6.
839.             özv. Vermes Zsigmondné nyugdíjas Petőfi sgt. 25.
840.             Vér György hírlapíró Szt. Háromság u. 4/a
841.             Vértes József ügynök Bocskai u. 6.
842.             Vértes Miksa szénkereskedő Boldogasszony sgt. 17.
843.             Vig Ferenc szappankereskedő Hóbiárt basa u. 6.
844.             Vig Nándor szappankereskedő Francia u. 26.
845.             Világi Károly szövőmester Alsókikötősor 61‒64.
846.             Villányi Ármin mérnök Tisza Lajos krt. 63.
847.             Vince Lipót kereskedő Kállay A. u. 6.
848.             Vitkai Jánosné magánzó Zerge u. 27.
849.             özv. Wámoscher Béláné ügynök Zoltán u. 17.
850.             Weil Frigyes hivatalnok Dugonics tér 11.
851.             Weil Lajos főmérnök Fodor u. 6.
852.             Weil Zsigmondné nyugdíjas Tisza Lajos krt. 10.
853.             Weimann Antal bizományos Teleki u. 15.
854.             Dr. Weimann István bizományos Tisza Lajos krt. 19.
855.             özv. Weisel Samuné nyugdíjas Fodor u. 39.
856.             Weisz Adolf nyugdíjas Bajza u. 2.
857.             Dr. Weisz Aladár nyugdíjas táblabíró Jankovich u. 3.
858.             Weisz Benedek hivatalnok Római krt. 21.
859.             Weisz Imre kereskedő Mikszáth Kálmán u. 13.
860.             Weisz Lajos kereskedő Attila u. 20.
861.             Weisz Marcell fogtechnikus Feketesas u. 22.
862.             dr. Weisz Márton nyugdíjas jegyző Attila u. 11.
863.             dr. Weisz Mihály földbirtokos Kossuth Lajos sgt. 3.
864.             Weisz Sándor hivatalnok Szt. István tér 15.
865.             Weisz Viktor kereskedő Apponyi Albert u. 25.
866.             Weisz Vilmos hivatalnok Kelemen u. 11.
867.             Weisz Vilmos kereskedő Mikszáth Kálmán u. 13.
868.             Weisz Zoltán hivatalnok Cserzy Mihály u. 30.
869.             Weiszberger György fakereskedő Szűcs u. 15.
870.             Wellesz Dezső ügynök Vitéz u. 21.
871.             Wellisz Géza kereskedő Tisza Lajos krt. 15.
872.             Wellisz Lajos könyvkötő Berzsenyi u. 1/b
873.             özv. dr. Widder Bertalanné magánzó Széchenyi tér 15.
874.             Wiesner Benőné kereskedő Apponyi Albert u. 16.
875.             Wiesner Hugó kereskedő Apponyi Albert u. 16.
876.             Wiesner Salamon gazdálkodó Tömörkény u. 3.
877.             Wilheim Albert fakereskedő Attila u. 3.
878.             Wilheim Andor fakereskedő Pallavicini u. 5.
879.             Wilheim Frigyes fakereskedő Polgár u. (-)
880.             Wilheim Jenő nyugdíjas igazgató Pallavicini u. 5.
881.             Dr. Wilheim Lajos ügyvéd Széchenyi tér 7.
882.             Winkler Andor fakereskedő Jókai u. 1.
883.             Winkler Ármin MÁV nyugdíjas Szűcs u. 14.
884.             Winkler Béla szabó Tisza Lajos krt. 38.
885.             Winkler Hugó fakereskedő Jókai u. 1.
886.             ifj. Winkler Mihály magánzó Szt. György u. 1.
887.             Winkler Mór szabó Tisza Lajos krt. 38.
888.             Winkler Samu zsibárus Tisza Lajos krt. 38.
889.             özv. Winkler Sándorné rőföskereskedő Arany János u. 5.
890.             Winter Emil gyáros Boldogasszony sgt. 13.
891.             Winter Gyula gyáros Kossuth Lajos sgt. 100.
892.             Dr. Winter Jenő nyugdíjas Arany János u. 10.
893.             Winternitz Imre ügynök Tisza Lajos krt. 31.
894.             Winternitz Izidor kereskedő Széchenyi tér 8.
895.             Winternitz Márton kereskedő Feketesas u. 17.
896.             Winternitz Sándor kereskedő Arany János u. 5.
897.             Witz Márton magánzó Szilléri sgt. 31.
898.             Wolf Andor borkereskedő Takaréktár u. 6.
899.             Wolf Endre pék Polgár u. 31.
900.             Wolf Mihály pék Polgár u. 31.
901.             özv. Wolf Miksáné földbirtokos Horthy Miklós u. 16.
902.             Dr. Wollner László utazó Jókai u. 3.
903.             Zádor Imre mérnök Arany János u. 11.
904.             Zeisler Imre ügynök Temesvári krt. 36.
905.             Zeisler Lajos ügynök Somogyi u. 23.
906.             Zeisler Sándor borkereskedő Zrínyi u. 5.
907.             Zsombor Miksa nyugdíjas Margit u. 22.
908.             Adler Aladár fogtechnikus Dorozsma, Battányi u. 20.
909.             Hegedüs Sámuel kereskedő Dorozsma, Toldi u. 8.
910.             Klein Henrik fakereskedő Dorozsma
911.             Patzauer Ede kereskedő Szeged, Kálvin tér 7.
912.             Somló Jenő állatorvos Dorozsma, Kürt utca 1.
913.             Dr. Szönyi Sándor orvos Dorozsma, Petőfi u. 10.
914.             Beck Dezső gabonakereskedő Szőreg
915.             Garai Mihály cégvezető Szőreg
916.             Réth Sándor (-) Szőreg
917.             Weil Emil téglagyáros Szőreg
918.             Reisinger Henrik gazdálkodó Algyő
919.             özv. Steigenberger Mihályné (-) Sövényháza
920.             Pfeiffer Nándor kereskedő Tápé
Hitközségi alkalmazottak névsora
921.             Dr. Lőw Immánuel főrabbi
922.             Dr. Frenkel Jenő rabbi
923.             Dr. Katona Dávid hitközségi jegyző
924.             Lamberg Mór főkántor
925.             Széchényer Józsa pénztáros
926.             Grosz Margit irodista
927.             Tennenbaum Ilona szentegyleti tisztviselő
928.             Ligeti Jakab nyugdíjas tanító
929.             Lőwinger Izidor tanító
930.             Székely Alfréd igazgató-tanító
931.             Bleier Ernő tanító
932.             Papné Pogány Margit tanító
933.             Schwartz Ede kántor
934.             Fürth Jenő karvezető
935.             Fein Salamon egyházfi
936.             S. Barta Erzsébet hitoktató
937.             Dr. Lőwy Emil hitoktató
938.             özv. Bőhm Károlyné nyugdíjas tanítónő
939.             Dr. Deutsch Imre pártfogó iroda segéderő
940.             Jenő István pártfogó iroda segéderő
941.             Kiss Erzsébet pártfogó iroda segéderő
942.             Rónay Jánosné pártfogó iroda segéderő
A Szegedi Izraelita Hitközségnek a szerv. szab. 23. és 24. §§-ai szerint az 1942. évben szavazóképességgel nem bíró tagjainak névsora
1.                   Arató Dezső ügynök Kossuth Lajos sgt. 8.
2.                  Arányi Imre hivatalnok Szél u. 7.
3.                  Ausländer Paula pénztáros Báró Jósika u. 41.
4.                  Baneth Miklós kereskedő Mikszáth Kálmán u. 26.
5.                  Bartók Sándor hivatalnok Viola u. 2.
6.                  dr. Bácskai Albertné szabónő Kölcsei u. 9.
7.                  Bánatfi Károly hivatalnok Báró Jósika u. 1.
8.                  özv. Beck Józsefné magánzó Széchenyi tér 17.
9.                  Beck Ernő fuvaros Kossuth Lajos sgt. 107.
10.                Beer Ferenc hentes Kelemen u. 11.
11.                Bender Lajos utazó Széchenyi tér 8.
12.                Berger Dezső ügynök Margit u. 26.
13.                Berger Henrikné ügynök Deák Ferenc u. 4‒6.
14.                Berger Kornélia nyugdíjas Margit u. 22.
15.                Bloch László kereskedő Kígyó u. 1.
16.                Boros Erzsébet hivatalnok Polgár u. 21/b
17.                özv. dr. Boros Lajosné kereskedő Feketesas u. 22.
18.                Boros Sándor szatócs Somogyi telep 54.
19.                Breuer Dezső ügynök Tisza Lajos krt. 46.
20.                Brünner Ernő hivatalnok Tó u. 18.
21.                Deutsch Hermann nyugdíjas Teréz u. 15.
22.                Deutsch Imre ügynök Jókai u. 11.
23.                özv. Dobó Ignácné magánzó Deák Ferenc u. 28.
24.                Doktor Lipót nyugdíjas mérnök Lengyel u. 3/b
25.                özv. Drucker Jenőné nyugdíjas Szt. István tér 5.
26.                Engel László kereskedősegéd Kossuth u. 23.
27.                Engel Gyula cipész Párisi krt. 37.
28.                Engel Izidor zongorakészítő Pulc u. 7.
29.                Engel László ker. alkalmazott Árvíz u. 9.
30.                Engel Mihály cipészsegéd Kossuth u. 23.
31.                Engler Jakab nyugdíjas Üstökös u. 18/b
32.                Erber István villanyszerelő Fodor u. 3.
33.                dr. Erdélyi István ügyvédjelölt Dugonics tér 11.
34.                Erdős István hivatalnok Vásárhelyi sgt. 30.
35.                Faludi Sámuel hivatalnok Kossuth Lajos sgt. 71.
36.                Faludi Viktor ügynök Tisza Lajos krt. 37.
37.                Faragó Béla kereskedő Közép u. 21.
38.                Farkas Adolf nyugdíjas csendőr Lugas u. 13.
39.                özv. Fehér Károlyné kereskedő Somogyi u. 11.
40.               Fehérvári Erzsi hivatalnok Lengyel u. 6.
41.                Fein Rudolf bizt. titkár Mars tér 17.
42.                özv. Fekete Zsigmondné nyugdíjas Petőfi sgt. 52.
43.                Feldmann Imre hivatalnok Török u. 6.
44.                Feldmann Lajos kereskedősegéd Széchenyi tér 8.
45.                Fenyő Zoltán asztalos Kölcsei u. 10.
46.                Ferenczy Zoltán fakereskedő Móra u. 2.
47.                özv. Feuer Fülöpné piaci árus Feketesas u. 9.
48.                Feuer Rudolf lókereskedő Csemegi u. 1/b
49.                Fischer Erzsébet hivatalnok Báró Jósika u. 30.
50.                Fischer Ignác fakereskedő Báró Jósika u. 30.
51.                Fischer Mihály technikus Attila u. 8.
52.                Fischer Rózsi hivatalnok Kálvin tér 2.
53.                özv. dr. Fischof Henrikné magánzó Korona u. 10.
54.                Fischoff Sári elárusító Nemestakács u. 27/a
55.                Flaschner Sámuel ügynök Attila u. 8.
56.                Fleissig Samu kereskedő Báró Jósika u. 30.
57.                Fodor Fülöp ügynök Kossuth Lajos sgt. 10.
58.                Fodor Gyula ügynök Polgár u. 21/b
59.                özv. Frankel Jakabné paszományos Pozsonyi I. u. 23.
60.               Frankel Mihály paszományos Pozsonyi I. u. 23.
61.                özv. dr. Freund Ignácné nyugdíjas Korona u. 15.
62.                Fried Jakabné zsibárus Attila u. 8.
63.                Fürst Árpád ügynök Margit u. 30.
64.                Fürst Ferenc ügynök Kossuth u. 25.
65.                Füzesséri Izsák MÁV nyugdíjas Korona u. 13.
66.                Galotti György hivatalnok Horváth M. u. 7.
67.                Gara Ferenc magánzó Kordasor 24/b
68.                Gáspár Lajos fogtechnikus Polgár u. 21/b
69.                Geigner Béla ügynök Kölcsei u. 8.
70.                Geréb József ügynök Zrínyi u. 5.
71.                Gerő Adolf hivatalnok Fodor u. 4.
72.                Gerő Miklós asztalos Lengyel u. 16.
73.                Gerő Samu utazó Báró Jósika u. 25.
74.                Glück Lipót ügynök Attila u. 16.
75.                Goldberger Dezső vásáros Mikszáth Kálmán u. 13.
76.                Gottlieb Margit varrónő Kossuth Lajos sgt. 10.
77.                Gottlieb Mária varrónő Kossuth Lajos sgt. 10.
78.                Grosz Márton irodatiszt Osztrovszky u. 4.
79.                Grosz Vera hivatalnok Margit u. 30.
80.               Grosz Zsigmond kereskedő Apponyi u. 16.
81.                Grünberger Gyula hivatalnok Vadász u. 4/a
82.                Grüner Dávid szabász Margit u. 28.
83.                Grünfeld Ferenc ügynök Zoltán u. 12.
84.                özv. Grünhut Ferencné ügynök Széchenyi tér 9.
85.                Grünhut Vilmos fakereskedő Teleki u. 17.
86.                Goitein Ármin ügynök Zerge u. 27.
87.                Haáz Ilona hivatalnok Horthy Miklós u. 7.
88.               Hacsik Mihály ügynök Boross J. u. 20.
89.                Halász Mihály kereskedő Valéria tér 6.
90.               Havas Hajnal hivatalnok Vitéz u. 18.
91.                Hell Zsigmond hivatalnok Szt. György u. 1/b
92.                Hermann György hivatalnok Takaréktár u. 8.
93.                Herz Miklós kereskedő Szt. Háromság u. 4/a
94.                Herzl Géza ügynök Vidra u. 3.
95.                Hesser Pál zsibárus Mérey u. 6/c
96.                Hesser Tibor futballedző Szt. György u. 12.
97.                Hirschl Ignác magánzó Tisza Lajos krt. 55.
98.                Hirschl Ilona szatócs Szilléri sgt. 40.
99.                Hirschl László hivatalnok Szilléri sgt. 40.
100.             Hirth János üveges Polgár u. 24.
101.             özv. Hoffer Márkné magánzó Kelemen u. 4.
102.             Hoffmann Andor magánzó Bethlen u. 8.
103.             Holländer György hivatalnok Széchenyi tér 12.
104.             Dr. Holló Samu ügyvéd Margit u. 12.
105.             Holtzer Dániel ügynök Deák Ferenc u. 22.
106.             Holtzer Éva hivatalnok Mars tér 12.
107.             Holtzer László ügynök Margit u. 30.
108.             Holtzer Sári hivatalnok Feketesas u. 9.
109.             Horváth Júlia hivatalnok Kállya Albert u. 6.
110.             Hubert Ármin ügynök Kálvária u. 42.
111.             Hutterer Dezső kifőző Polgár u. 24.
112.             Iricz Béla ügynök Deák Ferenc u. (-)
113.             Izsák Ábrahám cipész Bercsényi u. 12.
114.             Izsák Béla utazó Szt. István tér 14.
115.             Izsák Endre kereskedősegéd Bercsényi u. 12.
116.             Kaiser István műszerész Dugonics tér 2.
117.             Kalmár Jenő kereskedő Mórahalom 736.
118.             Kardos Ignác nyugdíjas Béka u. 2/b
119.             özv. Kardos Mórné hivatalnok Festő u. 7.
120.             Katona Andor ügynök Zákány u. 7.
121.             Katona Miksa kereskedő Kölcsei u. 11.
122.             Kaufmann Lipót cipész Vidra u. 3.
123.             özv. Kálai Károlyné nyugdíjas Szt. Ferenc u. 14.
124.             özv. Kálmán Zsigmondné szállító Liget u. 3.
125.             Kálmán Oszkár ügynök Honvéd tér 8.
126.             özv. Kecskeméti Antalné magánzó Széchenyi tér (-)
127.             Kelemen József ügynök Jankovich u. 1/a
128.             Kelemen Pál hivatalnok Feketesas u. 17.
129.             Keller Ede műszerész Kölcsei u. 6.
130.             Kellner Mihály házgondnok Szivárvány u. 1/b
131.             dr. Kemény Zoltán technikus Kelemen u. 4.
132.             Dr. Kertész Ferenc hivatalnok Szt. György u. 4/6.
133.             Kertész Oszkár ügynök Kölcsei u. 10.
134.             Kiss Józsefné hivatalnok Kálvária u. 36.
135.             Klein Dezső műszerész Bethlen u. 27.
136.             Klein Ernő ügynök Feketesas u. 9.
137.             özv. Klein Farkasné háztulajdonos Tündér u. 3.
138.             Klein György hivatalnok Dugonics u. 40.
139.             Klein Janka hivatalnok Bercsényi u. 5/b
140.             Klein Márton utazó Szt. György u. 15.
141.             Klein Miksa pék Kossuth Lajos sgt. 95.
142.             özv. dr. Klein Mórné magánzó Horthy Miklós u. 11.
143.             Klein Sándor nyugdíjas Valéria tér 6.
144.             Klein Zoltán papírügynök Révay u. 4.
145.             Klein Zsigmondné háztulajdonos Takaréktár u. 2.
146.             Knöpfler Béla ügynök Báró Jósika u. 25.
147.             özv. Koch Béláné magánzó Vadász u. 4.
148.             Kohn Izsák hivatalnok Somogyi telep 107.
149.             Kohn Mórné kereskedő Feketesas u. 19.
150.             Konrád Vilmos nyugdíjas Népkertsor 3.
151.             Korda Ede kereskedősegéd Lőw Lipót u. 15.
152.             dr. Kormányos Benő ügyvéd Széchenyi tér 8.
153.             özv. Kornfeld Zsigmondné nyugdíjas Zrínyi u. 2.
154.             Kovács Imre éjjeliőr Kismartoni u. 22.
155.             Kovács Tibor hivatalnok Mérey u. 15/b
156.             König Sándor nyomdász Szt. Háromság u. 11.
157.             Könyvesi Sándor ügynök Gál u. 10.
158.             Körösi Márton cipész Püspök u. 11.
159.             Köves Zoltán szatócs Imre u. 2/b
160.             Krahl Sándor hivatalnok Madách u. 11.
161.             Kramer Izsák kifőző Feketesas u. 13.
162.             Kramer Zoltán hivatalnok Feketesas u. 13.
163.             özv. Krausz Béláné kereskedő Tisza Lajos krt. 58/b
164.             Krausz József fűszerkereskedő Apponyi u. 21.
165.             özv. dr. Kun Izidorné hangversenyir. Kárász u. 14.
166.             Kurzweil Oszkár bádogos Valéria tér 6.
167.             Künstler Hugó hentes Szűcs u. 5.
168.             özv. Lakos Sománé nyugdíjas Aradi u. 5.
169.             Lampel Ferenc ügynök Tisza Lajos krt. 1.
170.             özv. Lantos Józsefné nyugdíjas Polgár u. 22.
171.             özv. László Andorné gumijavító Szt. István tér 6.
172.             Lednitzky Ernő utazó Báró Jósika u. 28.
173.             Leipniker Béla pincér Feketesas u. 9.
174.             Léb Lipót kéményseprő Veresács u. 7.
175.             Léderer Ferenc hivatalnok Fodor u. 11.
176.             Lévai Miklós mester Alsókikötősor 61/64.
177.             Lévai Vilmos ügynök Csongrádi sgt. 8.
178.             Licht Béla hivatalnok Margit u. 30.
179.             Ligeti Róbert vendéglős Apponyi u. 13.
180.             Lőrik Antalné magánzó Pusztaszeri u. 18.
181.             Lőwy Henrik ügynök Mars tér 12.
182.             Lőwy Imre asztalos Lengyel u. 6.
183.             özv. Lőwy Józsefné kereskedő Feketesas u. 15.
184.             Lukács Miksa ügynök Vár u. 7.
185.             Lusteiner Dezső cipész Horthy Miklós u. 4.
186.             özv. Lusztig Ábrahámné magánzó Zákány u. 9. (meghalt)
187.             özv. Lusztig Dezsőné tollkereskedő Párisi krt. 43/b
188.             Lusztig István szerelő Közép u. 24.
189.             Lusztig Manóné tollkereskedő Mikszáth Kálmán u. 18.
190.             özv. dr. Machold Miksáné magánzó Kárász u. 5.
191.             Maitinszky László hivatalnok Bethlen u. 29.
192.             Manheim Miksa üveges Petőfi sgt. 1.
193.             Márer László látszerész Madách u. 8.
194.             Meisl Izsó ügynök Margit u. 22/a
195.             Molnár Géza nyugdíjas Csongrádi sgt. 27.
196.             Molnár Lászlóné hivatalnok Mars tér 9.
197.             Molnár Ödön felügyelő Bethlen u. 8.
198.             Moskovitz Endre hivatalnok Dáni u. 3.
199.             Moskovitz József üveges Dáni u. 3.
200.             Müller Boriska hivatalnok Bercsényi u. 10.
201.             Müller Erzsi kereskedő Füredi u. 3.
202.             Müller József kereskedő Kölcsei u. 8.
203.             Müller Károly villanyszerelő Lőw Lipót u. 18/b
204.             özv. Müller Nándorné magánzó Felsőtiszapart (-)
205.             Mülhoffer Miklós kárpitos Báró Jósika u. 30.
206.             Neuländer Béla cipész Ősz u. 29.
207.             Neuländer Sándor hivatalnok Párisi krt. 37/a
208.             Neumann Jenő tollkereskedő Margit u. 31.
209.             Nuszbaum Gábor hivatalnok Horthy Miklós u. 4.
210.             Nuszbaum Simon ügynök Takaréktár u. 2.
211.             Oppenheim Sándor nyugdíjas Szt. István tér 14.
212.             Orbán Gizella MÁV kezelő Feketesas u. 15.
213.             Öhlbaum Jakab MÁV nyugdíjas Balfasor 37.
214.             Palotai Imre ügynök Bécsi krt. 31.
215.             özv. Pauncz Ferencné felügyelő Teleki u. 1.
216.             Pálfi Gábor ügynök Kossuth Lajos sgt. 27.
217.             özv. Pető Zsigmondné nyugdíjas Gyertyámos u. 3.
218.             Polgár Andor ügynök Margit u. 28.
219.             özv. Polgár Henrikné cipész Báró Jósika u. 13.
220.             özv. Polgár Mihályné nyugdíjas Bercsényi u. 6.
221.             özv. Polgár Rezsőné nyugdíjas Szappanos u. 5.
222.             Pollák Adolf kereskedő Báró Jósika u. 24.
223.             Pollák Imre elektrotechnikus Mikszáth Kálmán u. 21.
224.             Pollák Jenő nyomdabérlő Kálvária u. 7.
225.             Pollák Lipót paszományos Boross J. u. 7.
226.             Popper Mihály hivatalnok Kossuth Lajos sgt. 46.
227.             Radó Géza hivatalnok Apponyi A. u. (-)
228.             Radó György raktárnok Csemegi u. 3/b
229.             özv. Rákos Károlyné nyugdíjas Deák Ferenc u. 23.
230.             Regős Borbála hivatalnok Polgár u. 20.
231.             Reich Mór üveges Petőfi sgt. 25.
232.             özv. Reichel Lipótné szabónő Valéria tér 10.
233.             Reiner Erzsébet hivatalnok Margit u. 28.
234.             özv. Reis Albertné nőiszabó Széchenyi tér 7.
235.             Reisz Lajos nyugdíjas csendőr Iglói u. 5.
236.             özv. Reményi Dánielné nyugdíjas Szt. Háromság u. 6/a
237.             Révész Béla tánctanár Bocskai u. 8/a
238.             Ritter Géza lenfonó Bécsi krt. 4.
239.             Robicsek György hivatalnok Báró Jósika u. 30.
240.             Robicsek Sándor tollkereskedő Polgár u. 22.
241.             Róna Erzsi hivatalnok Délibáb u. 4.
242.             Róna István hivatalnok Madách u. 8.
243.             özv. Róna Izsóné szatócs Délibáb u. 4.
244.             Rosenberg Béla ügynök Szt. István tér 15.
245.             Rosenberg József ügynök Szt. István tér 15.
246.             Rosenberg László kereskedősegéd Hullám u. 8.
247.             Rosenberg Márton szatócs Királyhalom 1030.
248.             Rosenberg Mihály lakatos Hétvezér u. 54.
249.             Rosendorn Ferenc kárpitos Londoni krt. 3.
250.             Rosenfeld Hermann szatócs Szilléri sgt. 14.
251.             Rosner László villanyszerelő Szt. Háromság u. 35.
252.             Róth Dezső mészáros Petőfi sgt. 88.
253.             Rózsa Alfréd nyugdíjas intéző Brüsseli krt. 9.
254.             Rózsa Borbála kereskedő Margit u. 14.
255.             özv. Rózsa Henrikné nyugdíjas Kálvária u. 2.
256.             özv. Rózsa Lajosné MÁV nyugdíjas Mérey u. 18.
257.             Rozsnyai Árpád MÁV nyugdíjas Kossuth Lajos sgt. 23.
258.             Rozsnyai Henrik MÁV nyugdíjas Maros u. 15.
259.             Rubinfalvi Hermann MÁV nyugdíjas Boross József u. 15.
260.             Rudas István hivatalnok Bécsi krt. 4.
261.             Salamon Sándor kereskedő Mars tér 9.
262.             Salzer Sándor nyugdíjas Dugonics tér 3.
263.             Sebes Tibor hivatalnok Margit u. 28.
264.             Sebők Sándor ügyvéd Kálvária u. 5.
265.             Seelenfreund Lipót kereskedő Takaréktár u. 2.
266.             Silbermann Pál ernyőkészítő Szt. István tér 11/a
267.             Simonovics Margit hivatalnok Árvíz u. 14.
268.             Simonovics Sándor pipás Árvíz u. 14.
269.             Singer Anna üveges Korona u. 30.
270.             Singer Gyula ügynök Szabadsajtó u. 63.
271.             Singer Ibolya üveges Korona u. 30.
272.             Singer Irén hivatalnok Mérey u. 6/c
273.             Singer Margit kereskedő Korona u. 30.
274.             Singer Mátyás asztalos Apponyi u. 13.
275.             özv. Solymos Manóné nyugdíjas Arany János u. 14.
276.             Sugár Sándor szatócs Vitéz u. 30.
277.             Schillinger Ernő kereskedősegéd Bécsi krt. 21.
278.             özv. Schimmerling Béláné fehérneműszal. Kárász u. 8.
279.             Schlésinger Júlia rajzoló Berzsenyi u. 1/a
280.             Schmidt Zoltán hivatalnok Szilágyi u. 3.
281.             Schön Henrik kerékpáros Kecskéstelep 19.
282.             Schönbrunn László villanyszerelő Margit u. 16.
283.             özv. Schulz Józsefné háztulajdonos Tímár u. 10/b
284.             özv. Schwartz Ferencné piaciárus  Feltámadás u.25.
285.             Schwartz Imre szatócs Margit u. 10.
286.             özv. Schwartz Jakabné művezető özv. Kossuth Lajos sgt. 109.
287.             Schwartz Mátyás hivatalnok Szivárvány u. 5.
288.             Schwartz Miklós utazó Baross Gábor u. 3/a
289.             Schwartz Tibor asztalossegéd Délibáb u. 2/4.
290.             Schwarzenberg Zsigmond gondnok Alsótiszapart 15.
291.             Spitzer Miksa hivatalnok Kelemen u. 11.
292.             Spitzstein Hugó kereskedő Mars tér 12.
293.             Spórer Géza ügynök Bécsi krt. 31.
294.             Stark Sándor vásáros Pacsirta u. 31.
295.             Stein Sándor hivatalnok Rigó u. 11.
296.             Steiner Jakab fakereskedő Tisza Lajos krt. 62.
297.             Steiner Lajos hivatalnok Alsótiszapart 7/b
298.             özv. Steiner Mórné magánzó Margit u. 5.
299.             Steiner Soma kereskedősegéd Polgár u. 24.
300.             Stern Szerén kereskedő Révay u. 3.
301.             Sternberg Sándor fényképész Korona u. 10.
302.             Szabó Dezső nyugdíjas főkalauz Öthalom u. 1/b
303.             Szántó Ernő hivatalnok Szilágyi u. 6/a
304.             Szántó Lajos gépügynök Szilágyi u. 6/a
305.             Szántó Rezső ügynök Kálvin tér 2.
306.             Szekeres Géza hivatalnok Szűcs u. 11.
307.             Szende György hivatalnok Baross Gábor u. 3/a
308.             Szepes Ármin ügynök Lőw Lipót u. 2.
309.             Szerencsi László kereskedő Arany János u. 11.
310.             Szépkuti Nándor hivatalnok Margit u. 30.
311.             Szépkuti Tibor optikus Margit u. 28.
312.             dr. Szigeti Andor sokszorosító meghalt
313.             dr. Szilárd Pál szövőmester Alsókikötősor 61/64.
314.             Szobotka István gazdálkodó Balástya 434.
315.             Szöllős László gépész Bercsényi u. 13.
316.             Szücs Sándor kereskedősegéd Pallavicini u. 3.
317.             Tänzer Jakab bádogos Hétvezér u. 48.
318.             Telkes József MÁV nyugdíjas Pillich J. II. ép.
319.             Trebitsch Lajos műszerész Kölcsei u. 10.
320.             Ungár Áron kereskedő Párisi krt. 38.
321.             dr. Ungár Elemérné háztulajdonos Hunyadi tér 3.
322.             Vajda József fakereskedő Csemegi u. 3/b
323.             Vajda Lajos rőföskereskedő Báró Jósika u. 24.
324.             Vajda Márton nyugdíjas Báró Jósika u. 24.
325.             Vajda Sámuel ügynök Gyertyámos u. 3.
326.             Váczi Mariska kötödés Tisza Lajos krt. 45.
327.             özv. Vámos Péterné áll. nyugdíjas Kálmán u. 4.
328.             Vermes Vilmos szatócs Kossuth Lajos sgt. 10.
329.             Vértes Dezső MÁV nyugdíjas Szivárvány u. 50.
330.             Vig György technikus Alsókikötősor 61/64.
331.             Wechsler Mihály könyvelő Petőfi sgt. 9.
332.             dr. Weiner Leona orvos Margit u. 26.
333.             Weisz Márton hivatalnok Nemestakács u. 17.
334.             Weisz Mihály kereskedősegéd Feketesas u. 19.
335.             Weisz Miklós szabász Polgár u. 29.
336.             Weisz Milán könyvelő Gém u. 6.
337.             Weisz Pál hivatalnok Attila u. 14.
338.             Weisz Pál hivatalnok Kossuth Lajos sgt. 44.
339.             özv. Weisz Sománé magánzó Feketesas u. 19.
340.             Weisz Tibor kereskedősegéd Remény u. 44.
341.             Weisz Zsigmond magánzó Bécsi krt. 18.
342.             Weiszberger László ékszerész Öthalom u. 1/b
343.             Weiszberger Marcellné magánzó Szűcs u. 15.
344.             özv. Welwart Józsefné magánzó Tömörkény u. 10.
345.             Wertheimer Miksa kereskedő Dugonics tér 11.
346.             Wiener László fogtechnikus Báró Jósika u. 35.
347.             özv. Wiener Sándorné nyugdíjas Báró Jósika u. 35.
348.             Wigner Gyula nőiszabó Széchenyi tér 15.
349.             Wigner József áruátvevő Alsókikötősor 61/64.
350.             Wigner Mihály nőiszabó Oroszlán u. 6.
351.             Wilhelm Ella tanítónő Alföldi u. 14.
352.             Winter Piroska hivatalnok Feketesas u. 22.
353.             özv. Wittenberg Lipótné nyugdíjas Polgár u. 21.
354.             Wolf Ármin bádogos Báró Jósika u. 30.
355.             Wolf Mátyás kereskedő Móra u. 25.
356.             Schreiber Bernát nyugdíjas hivatalnok Teréz u. 15.
357.             Rosenstrauch József bádogos Rákoci 16. Dorozsma
358.             Kurc Tibor (-) Szőreg
359.             Pfeiffer Zoltán szíjgyártó Tápé